Ghid si manuale in domeniul evaluarii extins

Evalsed este una din sursele online pentru evaluarea dezvoltării socio-economice. Acesta promovează schimbul de experienţă şi bunele practici, precum şi creşterea relevanţei evaluării în procesul de formulare a politicilor şi de luare a deciziilor. Cu toate că această resursă se concentrează în principal pe evaluarea Politicii de Coeziune a UE, este deopotrivă relevantă şi pentru alte instrumente care vizează dezvoltarea socio-economică.

Prevederile Regulamentului referitoare la evaluare sunt interpretate şi detaliate de Comisia Europeană în aşa numitele Documente Directoare ce servesc drept ghid al Statelor Membre în activitatea lor de evaluare a instrumentelor structurale.

Ghidul furnizează informaţii relevante şi îndrumare asupra scopului şi modului de realizare a Analizei Cost-Beneficiu pentru persoanele implicate în pregătirea, compararea şi selectarea proiectelor de investiţii care urmează să fie cofinanţate din Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltarea Regională în România. Documentul este destinat unei audienţe vaste: beneficiari, organisme intermediare, autorităţi de management, precum şi consultanţi specializaţi.

Documentul intenţionează să reducă decalajul între ghidurile generale existente şi specificitatea proiectelor din sectorul deşeuri solide, cu accent pe informaţiile şi rezultatele necesare cererilor de finanţare aferente proiectelor majore. Acesta se bazează pe experienţa dobândită în procesul de evaluare a proiectelor în anul 2008.