Sprijin în vederea elaborării planurilor de evaluare aferente programelor operaționale finanțate din Politica de Coeziune 2021-2027

Articole(privind protectia datelor cu caracter personal si reutilizarea datelor)

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunţă publicarea Ghidului pentru elaborarea planurilor de evaluare aferente programelor operaţionale finanţate din Politica de Coeziune 2021-2027 în Romania.

Noile reglementări ale UE privind Politica de Coeziune oferă cadrul general în ceea ce privește desfășurarea evaluării. În comparație cu perioada anterioară, 2014-2020, când abordarea metodologică a evaluării a fost clar definită, mai ales cu privire la evaluarea de impact a programului, acum statele membre trebuie să își definească propria abordare metodologică în ceea ce privește  evaluarea de program, beneficiind de un grad ridicat de libertate în acest sens.

În acest context, precum și a necesității de a avea o abordare metodologică a evaluării detaliată și independentă, Ghidul pentru elaborarea planurilor de evaluare aferente programelor operaţionale finanţate din politica de coeziune 2021-2027, este un instrument cheie pentru a asigura implementarea unei politici de evaluare coerente. Astfel, prezentul ghid intenționează să sprijine autoritățile de management și pe ceilalți actori implicați să definească planurile de evaluare și să promoveze o strategie de evaluare coordonată la nivel local și național.

Ghidul oferă îndrumări detaliate privind planificarea şi modul de realizare a evaluărilor, precum și îndrumări privind asigurarea conformităţii cu cerințele în vigoare din regulamentele UE şi naţionale, la timp și în mod eficient.

Documentul a fost elaborat în cadrul acordului de servicii pentru îmbunătățirea capacității de monitorizare și evaluare în contextul programelor finanțate de UE în România (2021-2027) semnat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

GHIDUL "Design and commissioning of counterfactual impact evaluations" A FOST PUBLICAT

Articole(privind protectia datelor cu caracter personal si reutilizarea datelor)

În data de 22 Septembrie a.c. s-a prezentat o variantă îmbunătățită a ghidului “Design and commissioning of counterfactual impact evaluations”.

Scopul Ghidului este de a ajuta autoritățile de management și alte părți interesate cu planificarea, proiectarea și derularea evaluărilor de impact contrafactual. Ghidul este deosebit de relevant pentru noua perioadă de programare pentru a ajuta la pregătirea pentru viitoarele evaluări de impact ale FSE+.

Varianta in limba romana va fi disponibila in Martie 2022.

Ghidul este disponibil accesând acest link

Videoclipuri explicative - lansarea noului centru de competențe pentru evaluarea microeconomică (CC-ME)

Articole(privind protectia datelor cu caracter personal si reutilizarea datelor)

În cadrul acestei postări sunt propuse 3 Videoclipuri explicative animate care susțin lansarea noului centru de competențe pentru evaluarea microeconomică (CC-ME - https://knowledge4policy.ec.europa.eu/microeconomic-evaluation_en), centru care contribuie la îmbunătățirea procesului politic al UE prin evaluarea cauzală ex-post și analiza microeconomică bazată pe date.

Acest nou centru de competențe servește drept punct focal de referință pentru asistență într-o gamă largă de domenii ale politicilor UE, oferind sfaturi privind colectarea datelor și proiectarea evaluării, consolidarea capacităților pentru aplicarea metodelor contrafactual, analiza micro-econometrică și evaluarea impactului contrafactual.

Cele trei videoclipuri sunt disponibile după cum urmează:

1. Variabile instrumentale

2. Date pentru evaluare

3. Grupuri de control atunci când toată lumea este tratată

Furnizarea datelor adiționale pentru realizarea evaluărilor - Fișiere cu date din surse statistice disponibile public

Această secțiune pune la dispoziție fișierele actualizate cu date din surse statistice disponibile public, după cum urmează:

Citește mai mult ...

SEMINAR ONLINE CU TEMA “SPRE UN SISTEM DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE BAZAT PE REZULTATE”

Prezentările suport, agenda și minuta evenimentului organizat în data de 30.03.2021, sunt publicate în această secțiune.

Citește mai mult ...

Cadru de reglementare pentru analiza cost-beneficiu

Ghiduri şi manuale EVALSED în domeniul evaluării