Consultare cu privire la Planul de evaluare a Acordului de Parteneriat 2021-2027

Unitatea Centrală de Evaluare din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a elaborat primul draft al Planului de evaluare a Acordului de Parteneriat 2021-2027.  

Planul de evaluare a AP este documentul strategic care stabilește modul în care se vor desfășura evaluările și prezintă studiile de evaluare care urmează a fi realizate. Acesta a fost elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, art. 18, art. 40, art. 44,  care stipulează că Statele Membre au obligația de a efectua evaluări ale intervențiilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Politica de Coeziune din perspectiva unor criterii precum eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența, valoarea adăugată pentru Uniune, caracterul inclusiv, nediscriminarea și vizibilitatea, etc.

Planul de evaluare a AP vizează teme comune mai multor programe, precum și aspecte orizontale ale sistemului de implementare și acoperă intervențiile finanțate din perioada de programare 2021-2027, precum și intervenții similare din perioada 2014-2020.

Prima parte a Planului de evaluare este dedicată cadrului evaluării în România, prezentând aspecte referitoare la guvernanța evaluării la nivel național, coordonarea și organizarea evaluării la nivelul programelor, implicarea factorilor interesați, abordarea strategică a evaluării, implementarea și calitatea acesteia, diseminarea și utilizarea constatărilor, consolidarea capacității instituționale de evaluare, resursele disponibile și planificarea în timp a evaluărilor. Partea a doua cuprinde lista și calendarul evaluărilor, precum și fișele aferente fiecărei evaluări, inclusiv principalele întrebări și abordări metodologice.

Invităm partenerii, profesioniștii interesați de evaluare din cadrul administrațiilor publice, evaluatorii și membrii mediului academic la consultarea documentului și la formularea de observații pe marginea acestuia.

Propunerile, sugestiile și observațiile pot fi trimise până la data de 30 iunie 2023 la adresa de e-mail mihaela.isfan@mfe.gov.ro.

PUBLICAREA APELULUI PENTRU DOVEZI a evaluării ex post de către Comisie a FEDR/FC 2014-2020

Bibliografie

DG Regio anunță demararea evaluării ex post a intervențiilor FEDR/FC aferentă perioadei 2014-2020 pe portalul Have your Say, disponibil în toate limbile UE.

Odată cu publicarea anunțului s-a intrat în etapa oficială a evaluării, în conformitate cu Ghidul Comisiei, Better Regulation guidelines, așa cum a fost prezentat și în cadrul celei de-a noua Conferențe privind evaluarea politicii de coeziune, organizată în luna septembrie 2021, în orașul Porto.

În acest context, modul de organizare a evaluării este deschis pentru consultare publică până la data de 09 Februarie 2022.

În cazul în care doriți să oferiți orice comentariu, puteți transmite opinia Dvs. via Have your Say.

O nouă consultare publică va fi lansată în cea de a doua parte a anului 2022 când vor fi pregătite rapoartele inițiale ale evaluărilor.

Instrumentul ESPON REGICO

Bibliografie

ESPON a dezvoltat un nou instrument care permite producerea rapidă de hărți personalizate.

Instrumentul ESPON REGICO oferă posibilitatea de a realiza o analiză teritorială multi-scalară (MTA) pentru a cerceta modul în care performanța regiunilor variază în raport cu un anumit teritoriu. Instrumentul de cartare îi ajută pe utilizatori, de exemplu, să compare regiunile cu spațiul ESPON, cu nivelul național sau teritoriile învecinate. Este un instrument de benchmarking sau poate fi utilizat ca mijloc de decizie privind distribuția investițiilor în dezvoltarea regională. Proiectat inițial pentru planificatorii regionali, precum și pentru instituțiile naționale de planificare, credem că ar putea fi foarte util pentru personalul autorităților de management și al secretariatelor comune și/sau evaluatori de programe.

Instrumentul este disponibil ca aplicație web la https://regico.espon.eu/ (link extern).

Mai multe informații despre proiect găsiți pe pagina ESPON, iar despre evenimentul INTERACT-ESPON (inclusiv detalii privind înregistrarea) aici.

GHIDUL "Design and commissioning of counterfactual impact evaluations" A FOST PUBLICAT

Bibliografie

În data de 22 Septembrie a.c. s-a prezentat o variantă îmbunătățită a ghidului “Design and commissioning of counterfactual impact evaluations”.

Scopul Ghidului este de a ajuta autoritățile de management și alte părți interesate cu planificarea, proiectarea și derularea evaluărilor de impact contrafactual. Ghidul este deosebit de relevant pentru noua perioadă de programare pentru a ajuta la pregătirea pentru viitoarele evaluări de impact ale FSE+.

Varianta in limba romana va fi disponibila in Martie 2022.

Ghidul este disponibil accesând acest link

Cum se utilizează datele administrative pentru evaluările impactului contrafactual al FSE

BibliografieComisia Europeană a publicat ghidul Cum se utilizează datele administrative pentru evaluările impactului contrafactual al Fondurilor Sociale Europene pentru autoritățile de management și alți evaluatori ai intervențiilor Fondului Social European (FSE) pentru a le ajuta să își consolideze capacitatea în ceea ce privește utilizarea datelor administrative pentru evaluările de impact contrafactual. Acesta completează publicațiile anterioare Proiectarea și punerea în funcțiune a evaluărilor impactului contrafactual și Metode avansate de evaluare contrafactuală - Document de orientare. Aceste documente de orientare au introdus evaluările impactului contrafactual și metodele acestora la niveluri de bază și avansate.

 

Titlurile ghidurilor: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738langId=enpubId=8303

  • Puteți accesa Ghidul de utilizare a datelor administrative pentru evaluările de impact contrafactual FSE aici
  • Puteți accesa Proiectarea și punerea în funcțiune a evaluărilor impactului contrafactual aici
  • Puteți accesa Metode avansate de evaluare contrafactuală - Document de orientare aici

Schimbarea de paradigmă în evaluarea post 2020

Bibliografie

Departamentul pentru politică regională și urbană (DG REGIO) a realizat recent o analiză a cadrului logic al programelor. Concluzia documentului redactat în urma analizei este că, de cele mai multe ori, logica intervenției nu este în totalitate clară: în practică, este dificil să se facă distincția între un efect direct (rezultat) pe termen scurt și un efect indirect (impact) pe termen mai lung; în fapt, impactul definit în acest fel a fost imposibil de măsurat. Din aceste motive, acest articol prezintă o propunere de îmbunătățire a logicii intervențiilor și a terminologiei care va fi folosită în acest sens. Lucrarea este disponibilă la următorul  link.

Raportul de Evaluare POIM 2019

Bibliografie

 

A fost publicat raportul „Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 – Evaluarea intervențiilor POIM în domeniul transporturilor” care poate fi accesat la următorul link.