* Din cauza pandemiei Covid-19 și a măsurilor restrictive impuse la nivel național referitor la organizarea de evenimente, activitățile de instruire și conferințele din cadrul proiectului ATSCE sunt momentan suspendate.

Dezbatere cu privire la impactul cadrului legislativ propus pentru perioada 2021 - 2027 asupra evaluării programelor operaționale

Conferinte+Nationale

În data de 02 decembrie 2020, începând cu ora 11.00, va fi organizată în cadrul proiectului Asistență tehnică pentru susținerea capacității de evaluare (ATSCE), o sesiune interactivă de dezbatere cu privire la impactul cadrului legislativ propus pentru perioada 2021 - 2027 asupra abordării  privind evaluarea programelor operaționale.
Evenimentul va avea loc pe platforma online Webex.

Acest eveniment este dedicat Rețelei de Evaluare din România, în cadrul căreia sunt implicați managerii evaluărilor din cadrul instituțiilor publice și practicienii care furnizează servicii de evaluare, precum și factorii interesați în domeniul evaluării, inclusiv mediul academic.

Având în vedere atât preocupările RER, cât și faptul că în cadrul următorului ciclu bugetar al UE pentru 2021-2027, Comisia propune modernizarea și simplificarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE, propunem o dezbatere deschisă pe marginea modificărilor legislative privind evaluarea și monitorizarea programelor operaționale și impactul acestora asupra tipurilor de evaluări ce vor fi realizate în noua perioadă de programare.

Scopul acestui eveniment este de a dezbate impactul  privind evaluarea programelor operaționale finanțate din fonduri europene ce derivă din prevederile legislative propuse pentru perioada 2021-2027, pornind de la principalele schimbări propuse la nivelul cadrului de reglementare.

Mai multe informații cu privire la propunerile legislative UE pentru perioada 2021-2027 sunt disponibile și pe site-ul Ministerul Fondurilor Europene sau accesând acest link.

Pentru orice întrebare cu privire la desfășurarea evenimentului ne puteți contacta la adresa de e-mail: secretariat.rer@mfe.gov.ro .

A treia reuniune a Rețelei de Evaluare din România

Conferinte+NationaleÎn data de 8 octombrie 2020, începând cu ora 11.00, va fi organizată în cadrul proiectului Asistență tehnică pentru susținerea capacității de evaluare (ATSCE), cea de a treia reuniune a Rețelei de Evaluare din România (RER). Evenimentul va avea loc pe platforma online Webex.

În cadrul rețelei sunt implicați managerii evaluărilor din cadrul instituțiilor publice și practicienii care furnizează servicii de evaluare, precum și factorii interesați în domeniul evaluării, inclusiv mediul academic.

Scopul acestui eveniment este de a implica membrii RER în dezbaterea documentelor care stau la baza organizării activității Rețelei în vederea stabilirii principiilor de funcționare, a structurilor de conducere și atribuțiilor acestora. De asemenea, va fi prezentat Planul de acțiune al RER cu scopul de a familiariza toți membrii Rețelei cu privire la viitoarele acțiuni și de a dezbate posibile îmbunătățiri ale acestuia ca urmare a opiniilor exprimate de participanți.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al RER poate fi consultat aici.

Planul de acțiune al RER poate fi consultat aici.

Totodată, în cadrul paginii web dedicată domeniului evaluării, a fost creată o secțiune adresată membrilor RER în cadrul căreia aceștia au posibilitatea de a împărtăși cele mai bune practici, informații, idei și experiențe în domeniul evaluării, contribuind astfel la îndeplinirea scopului principal al RER. Membrilor Rețelei le va fi prezentată modalitatea de aderare în cadrul acestei secțiuni și care sunt componentele sale.

Pentru orice întrebare cu privire la desfășurarea evenimentului ne puteți contacta la adresa de e-mail: secretariat.rer@mfe.gov.ro .

Conferința EES

Conferinte+internationaleSocietatea Europeană de Evaluare (SEE) a fost inițiată în anul 1992 și înregistrată în anul 1996 ca asociație non-profit. De la începutul activității sale, SEE a organizat treisprezece conferințe bienale în mai multe țări europene. Rolul SEE este de a stimula, ghida și promova teoria, practica și utilizarea evaluării atât în statele europene, cât și în afara lor. În mod specific, SEE promovează cunoștințele de evaluare și susține adoptarea de bune practici prin încurajarea excelenței, independenței și parteneriatelor în evaluare. Calitatea de membru în cadrul SEE oferă evaluatorilor și organizațiilor / instituțiilor acces la un corp de cunoștințe și o rețea de profesioniști implicați în evaluare.

Cea de a 14- conferință a Societății Europene de Evaluare va avea loc în Copenhaga, în perioada 6-10 septembrie 2021. Ateliere de dezvoltare profesională vor fi susținute în zilele de 6 și 7 septembrie 2021, iar conferința completă se va desfățura în perioada 8-10 septembrie.

Temele care vor fi abordate în cadrul conferinței sunt:

  • Tema 1: Antropocenul și problemele sale complexe: Rolul evaluării
  • Tema 2: Adaptarea instrumentelor utilizate: Provocări metodologice
  • Tema 3: Rolul și responsabilitățile evaluatorilor
  • Tema 4: Facilitarea activității de evaluare: rolul evaluatorilor, comisarilor de evaluare și a finanțatorilor (donatori) în transformarea cunoștințelor în practică.

Citește mai mult ...

Conferința Națională în domeniul Evaluării

Conferinte+NationaleCrearea și dezvoltarea unei culturi a evaluării ca și componentă de bază a oricărei acțiuni și mai ales a oricărei acțiuni de politică publică constituie un obiectiv pe care  echipa proiectului de asistență tehnică pentru consolidarea capacitații de evaluare a Ministerului Fondurilor Europene și l-a asumat pentru întreaga durată a proiectului. Practic toate acțiunile pe care le întreprindem sunt subsumate a acestui obiectiv pe  care noi îl considerăm ca având o importanță nu doar strict sectorială, în aria gestiunii intervențiilor cofinanțate din Fondurile Europene Structurale (FESI) și de Investiții, ci o importanță societală, extinsă mult dincolo de limitele acțiunilor specifice FESI.

De aceea ne-am propus ca în  cadrul proiectului să lansăm, să întreținem și să consolidăm, în ideea desigur a unei funcționări a acestora dincolo de orizontul limitativ al proiectului nostru (2022) o serie de „platforme” care  să permită celor interesați de evaluare, celor care acționează în aria specifică FESI, celor care utilizează rezultatele evaluărilor de orice fel precum și în general tuturor actorilor interesați din economie și societate posibilitatea de a dialoga, de a învăța și de a împărtăși bune practici.

Una dintre aceste „platforme” este reprezentat de conferința națională în domeniul evaluării pe care o vom organiza în toamna acestui an (2020). Concepută modular cu ateliere de lucru în care vom dezbate rezultatele evaluărilor realizate până în prezent pentru diferitele programe operaționale din  cadrul exercițiului de programare 2014-2020, tehnici și metode de evaluare, perspective pentru perioada viitoare de programare (2021-2027), comunicare și formare pentru activitatea de evaluare, conferința va beneficia de aportul unor moderatori și speakeri de notorietate în Romania pentru preocupările în domeniu.

Atât plenul cât și atelierele de lucru vor fi moderate de către jurnaliști și publiciști cu preocupări în materie, familiarizați atât cu realitatea economică și socială dar și cu mecanismele specifice ale intervențiilor cofinanțate din FESI dar și cu problematica de ansamblu a construcției europene. Sperăm ca nume precum Dan Cărbunaru, Mihai Rădulescu, Mihai Peticila, Daniel Apostil vă vor stârni interesul. Contribuția acestora va fi completată și aprofundată de experți în materie și personalități ale vieții academice precum Acad. Lucian Liviu Albu, prof. Luminița Chivu, Dr. Vasilica Ciucă, conf. univ. Andreea Paul Voss, prof.univ. Monica Roman. La aceștia se vor adăuga un număr mare de experți și consultanți în materie speranța noastră fiind aceea de a-i avea printre noi pe principalii furnizori de astfel de servicii din firmele românești precum și din multinaționalele active în acest domeniu.  De asemenea avem printre invitați pe reprezentații principalelor instituții publice, ministere și agenții centrale ce acționează în calitate de autorități contractante, beneficiari ai serviciilor specifice de evaluare.

Sperăm astfel să aducem împreună atât cererea cât și oferta de astfel de servicii, să stimulăm dezbaterea, să generăm idei și soluții și totodată să mai punem o cărămidă la o altă inițiativă de care în cadrul proiectului ne simțim extrem de legați și anume Rețeaua de Evaluare din România. În sine, o altă platformă deschisă atât agenților cererii cât și agenților ofertei din acest domeniu în plină dezvoltare.

Cu toate că acest an a început de o manieră ne-auspicioasă noi sperăm totuși să avem, cel puțin în ceea ce privește evaluarea, o recoltă bogată la început de octombrie. Vă așteptăm deci pe data de 8 Octombrie 2020, la  București, la prima conferință națională dedicată evaluării și evaluatorilor dar deschisă de fapt tuturor celor interesați de perspectivele de dezvoltare ale României în cel de al treilea deceniu al secolului 21!