Cadrul european de evaluare a Instrumentelor Structurale 2014-2020

BibliografieConform Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, statele membre UE trebuie să evalueze eficacitatea, eficiența și impactul asistenței din fondurile ESI, pentru a îmbunătăți calitatea elaborării și a implementării programelor și pentru a determina impactul programelor în ceea ce privește țintele strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii (Strategia Europa 2020).

Prevederile regulamentului referitoare la procesul de evaluare sunt interpretate și detalitate de către Comisia Europeană în documentele cadru pentru perioada de finanțare 2014-2020. În acest sens, printre cele mai importante documente se numără:

 

Citește mai mult ...

CADRUL NAȚIONAL PENTRU EVALUAREA INSTRUMENTELOR STRUCTURALE 2014-2020

BibliografieCadrul național pentru evaluarea instrumentelor structurale este aliniat legislației europene în vigoare dar și cadrului de politici publice formulat de România, ca și alte state membre, pentru alocarea și implementarea fondurilor.

Astfel politica de evaluare FESI în Romania implementează Articolele 54-57 din Regulamentul UE nr. 1303/2013 care stabilește cadrul general pentru evaluările din perioada de programare 2014-2020.

Articolul 54 din Regulamentul UE nr. 1303/2013 stabilește misiunea evaluării. Aceasta este:

 

  1. De a îmbunătăți calitatea proceselor de elaborare și implementare a programelor;
  2. De a aprecia eficacitatea, eficiența și impactul acestora.

Evaluările ex-ante, realizate pentru toate programele operaționale/planurile naționale formulate pentru perioada 2014-2020, sunt asociate în primul rând primului obiectiv (art. 55(1) al Regulamentului UE nr. 1303/2013), în timp ce evaluările pe parcursul perioadei de implementare și cele ex-post privesc îndeosebi cel de-al doilea obiectiv (art. 56(3) și 57(1)).

Citește mai mult ...

PLANURI MULTIANUALE DE EVALUARE 2014-2020

BibliografiePotrivit art. 56 al Regulamentul UE nr. 1303/2013, evaluările pe parcursul perioadei de implementare a programelor trebuie să fie realizate pe baza unui plan de evaluare ce acoperă unul sau mai multe programe. Astfel, dacă Regulamentul care a stat la baza programării şi implementării Fondurilor Structurale şi a Fondului de Coeziune în perioada 2007-2013, a introdus în premieră conceptul de "plan de evaluare", în 2014-2020 elaborarea unui asemenea plan a devenit obligatoriu

Existenţa sa reprezintă un exemplu de bună practică în managementul evaluării, motiv penbtru care, adițional cerințelor de mai sus, Comisia Europeană (DG REGIO și DG EMPL) a elaborat un document director privind planurile de evaluare, ce a furnizat orientări detaliate asupra rolului planurilor de evaluare și principalelor elemente ale acestora. Documentul director precizează:

În perioada precedentă de programare, evaluările au avut tendința de a se focaliza cu precădere asupra aspectelor implementării și mai puțin pe captarea impactului.

Pentru perioada 2014-2020, regulamentul solicită autorităților de management să realizeze evaluări care analizează efectele programelor finanțate cu FESI. Acesta este un element esențial al politicii de coeziune orientate spre rezultate și este reflectat în art. 56(3) al Regulamentului.

Planurile de evaluare sunt, prin urmare, documente strategice ce stabilesc modul în care aceste evaluări vor fi organizate pentru a furniza dovezi asupra efectelor necesare procesului de formulare a politicilor.

Citește mai mult...