Practica de evaluare

Codul de etică pentru evaluatorii intervenţiilor publice listează principiile şi regulile de comportament aparţinând activităţilor profesionale ale evaluatorilor intervenţiilor publice.Acestea se aplică tuturor evaluatorilor, chiar dacă sunt sau nu membri ai unei reţele de evaluatori sau ai comunităţii profesioniste de evaluatori din România, aşa cum acestea pot fi recunoscute sau reglementate prin lege.

Aceste standarde reprezintă o îndrumare pentru planificarea, coordonarea, derularea şi utilizarea evaluărilor. Colecţia de față rezumă câteva standarde internaţionale acceptate şi oferă linii directoare uşor de utilizat de către comunitatea de evaluare din România. Caracterul său practic ajută atât practicienii cât şi evaluatorii să aplice standardele mai uşor.

Acest ghid furnizează un punct de referinţă pentru persoanele implicate în evaluare, datorită faptului că încorporează practica evaluării din punctul de vedere al evaluatorilor, managerilor evaluării şi participanţilor la evaluare. Se poate folosi în procesul de evaluare în oricare domeniu sau disciplină. Acest ghid trebuie consultat în paralel cu Codul Etic pentru evaluatori şi a Notelor Explicative consolidate în cadrul proiectului de asistență tehnică menționat anterior, şi, de asemenea, în paralel cu Standardele de evaluare consolidate.