Rețeaua oferă posibilitatea aderării la aceasta a unor tipuri variate de membri, indiferent de domeniul specific sau personalitatea juridică a acestora: instituții care activează atât în domeniul instrumentelor structurale, cât și în alte domenii de politică publică, dar și evaluatori de politică publică sau reprezentanți ai instituțiilor academice și de cercetare.

În cadrul RER există 4 categorii de membri:

  • Membru profesional - sunt persoane fizice implicate sau interesate de evaluare și de studiul și promovarea evaluării, inclusiv evaluatori, cercetători, factorii de decizie politică, manageri de programe, administratori, auditori, consultanți, profesori din toate disciplinele relevante;
  • Membru instituțional - sunt entități corporative precum instituții de cercetare, universități, birouri de audit, asociații non-profit și comerciale, active în domeniul evaluării;
  • Student – sunt studenți care urmează discipline relevante pentru domeniul de evaluare. Existența acestui tip de membru răspunde nevoii de a stimula generația viitoare de evaluatori de politică publică;
  • Membru de onoare – sunt persoane care au contribuit activ la îndeplinirea obiectivelor RER și care au adus contribuții considerabile domeniului evaluării. Alegerea membrilor de onoare se realizează la propunerea Consiliului și este validată prin vot de membrii Rețelei.