Evaluarea poate fi descrisă ca o “analiză independentă a unei intervenţii, în funcţie de rezultatele, impactul şi nevoile pe care respectiva intervenţie intenţionează să le satisfacă” (sursa - Comisia Europeană).

De o manieră generală, evaluarea este acel proces care permite analizarea, în mod independent, a beneficiilor unei intervenţii finanţate din fonduri publice, prin raportarea la anumite criterii, precum: impactul programelor finanţate, eficienţa şi eficacitatea lor, relevanţa continuă pentru nevoile beneficiarilor, astfel cum au fost acestea identificate în etapa de programare. Citește mai mult ...

Este important să delimităm „evaluarea” de domeniile de activitate înrudite, dar distincte, cum sunt „auditul”, „monitorizarea” și „cercetarea” (în special cercetarea socio-economică). Atât evaluarea cât și monitorizarea reprezintă instrumente de management. Monitorizarea înregistrează progresul realizării activităților și al obținerii rezultatelor imediate față de punctul de pornire (nivelul de bază de la care s-a plecat, baseline) și în comparație cu ținta fixată pentru diferite momente cheie în timp.

Evaluarea diferă de audit prin aceea că urmărește să aprecieze gradul de realizare a rezultatelor așteptate („eficacitatea”) și obiectivelor („impactul”) politicilor și intervențiilor, și nu se limitează la verificarea bazei de reglementare sau corectitudinii administrative a cheltuielilor legate de atingerea acelor rezultate sau obiective. Citește mai mult ...