Consultare cu privire la Planul de evaluare a Acordului de Parteneriat 2021-2027

Unitatea Centrală de Evaluare din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a elaborat primul draft al Planului de evaluare a Acordului de Parteneriat 2021-2027.  

Planul de evaluare a AP este documentul strategic care stabilește modul în care se vor desfășura evaluările și prezintă studiile de evaluare care urmează a fi realizate. Acesta a fost elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, art. 18, art. 40, art. 44,  care stipulează că Statele Membre au obligația de a efectua evaluări ale intervențiilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Politica de Coeziune din perspectiva unor criterii precum eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența, valoarea adăugată pentru Uniune, caracterul inclusiv, nediscriminarea și vizibilitatea, etc.

Planul de evaluare a AP vizează teme comune mai multor programe, precum și aspecte orizontale ale sistemului de implementare și acoperă intervențiile finanțate din perioada de programare 2021-2027, precum și intervenții similare din perioada 2014-2020.

Prima parte a Planului de evaluare este dedicată cadrului evaluării în România, prezentând aspecte referitoare la guvernanța evaluării la nivel național, coordonarea și organizarea evaluării la nivelul programelor, implicarea factorilor interesați, abordarea strategică a evaluării, implementarea și calitatea acesteia, diseminarea și utilizarea constatărilor, consolidarea capacității instituționale de evaluare, resursele disponibile și planificarea în timp a evaluărilor. Partea a doua cuprinde lista și calendarul evaluărilor, precum și fișele aferente fiecărei evaluări, inclusiv principalele întrebări și abordări metodologice.

Invităm partenerii, profesioniștii interesați de evaluare din cadrul administrațiilor publice, evaluatorii și membrii mediului academic la consultarea documentului și la formularea de observații pe marginea acestuia.

Propunerile, sugestiile și observațiile pot fi trimise până la data de 30 iunie 2023 la adresa de e-mail mihaela.isfan@mfe.gov.ro.

Scop Website

Acest website are scopul de a asigura un spațiu pentru un dialog crescut cu privire la evaluarea programelor operaționale finanțate prin FESI, prin facilitarea accesului stakeholderilor la resurse, Evenimente și bune practici în domeniul evaluării.

Website-ul a fost dezvoltat în contextul proiectului “Asistență Tehnică pentru Susținerea Capacității de Evaluare“ (ATSCE).

Proiectul ATSCE

is

 

 

Proiectul ATSCE are rolul de a contribui la realizarea unei culturi comune de evaluare în România, la nivel orizontal în sistemul de gestionare FESI. Obiectivul specific al proiectului este de a asigura o capacitate adecvată a funcției de evaluare a Acordului de Parteneriat și programelor operaționale finanțate din FESI, precum și de a înființa Rețeaua Română de Evaluare.

 

 

 

Rezultatele asteptate ale proiectului sunt:

  • Seturi de date statistice și administrative verificate și pregătite pentru fiecare evaluare prevăzută în planurile de evaluare ale AP, POC, POCU, POAT și POIM;
  • Capacitate administrativă adecvată a Biroului Evaluare Programe;
  • Nivel crescut de rigurozitate științifică a evaluărilor AP, POC, POCU și POIM;
  • Dialog crescut cu privire la evaluarea FESI;
  • Competențe crescute în domeniul evaluării.