is

 

În contextul proiectului ATSCE se pun bazele organizării și funcționării Rețelei Române de Evaluare (RER) coordonate de Grupul de Lucru Funcțional pentru Evaluarea Performanței (MFE) și se definesc și se întreprind activități pentru animarea acesteia, în vederea menținerii participării active a membrilor rețelei la procesul de schimb de informații, practici, idei și experiență în domeniul evaluării. Prin intermediul RER se urmărește promovarea culturii de evaluare și a calității în procesul de evaluare din România.

 

Rețeaua de Evaluare din România

 • Va implica atât managerii evaluărilor, cât și practicieni dar și alți factori interesați în domeniul evaluării, inclusiv mediului academic.
 • Va avea drept activitate principală împărtășirea celor mai bune practici, informații, idei și experiențe în domeniul evaluării.

De ce să te alături RER?

 • Pentru dezvoltarea profesională în domeniul evaluării;
 • Pentru dezvoltarea domeniului evaluării în general;
 • Pentru a crea relații profesionale în domeniul evaluării;
 • Pentru a împărtăși informații relevante cu alți membri.

CE FACEM?

 • Verificăm și pregătim seturile de date statistice și administrative pentru fiecare evaluare prevăzută în planurile de evaluare ale AP, POC, POCU, POAT și POIM
 • Contribuim la asigurarea unei capacități administrative adecvate a Biroului Evaluare Programe din cadrul MFE
 • Urmărim creșterea nivelului de rigurozitate științifică a evaluărilor AP, POC, POCU și POIM
 • Asigurăm un cadru adecvat pentru realizarea dialogului cu privire la evaluarea FESI
 • Urmărim creșterea nivelului de competențe în domeniul evaluării la nivelul tuturor participanților