is

 

În contextul proiectului ATSCE se pun bazele organizării și funcționării Rețelei Române de Evaluare (RER) coordonate de Grupul de Lucru Funcțional pentru Evaluarea Performanței (MFE) și se definesc și se întreprind activități pentru animarea acesteia, în vederea menținerii participării active a membrilor rețelei la procesul de schimb de informații, practici, idei și experiență în domeniul evaluării. Prin intermediul RER se urmărește promovarea culturii de evaluare și a calității în procesul de evaluare din România.

Scopul RER

RER are scopul de a contribui la întărirea capacității de evaluare la nivel național și la conștientizarea importanței evaluării ca instrument de management public. RER îndeplinește rolul unei platforme de învățare și comunicare, prin intermediul căreia este încurajat schimbul de bune practici între membrii rețelei.

De ce să te alături RER?

  • Pentru dezvoltarea profesională în domeniul evaluării;
  • Pentru dezvoltarea domeniului evaluării în general;
  • Pentru a crea relații profesionale în domeniul evaluării;
  • Pentru a împărtăși informații relevante cu alți membri.