PLANURI MULTIANUALE DE EVALUARE 2014-2020 - extins

Potrivit art. 56 al Regulamentul UE nr. 1303/2013, evaluările pe parcursul perioadei de implementare a programelor trebuie să fie realizate pe baza unui plan de evaluare ce acoperă unul sau mai multe programe. Astfel, dacă Regulamentul care a stat la baza programării şi implementării Fondurilor Structurale şi a Fondului de Coeziune în perioada 2007-2013, a introdus în premieră conceptul de "plan de evaluare", în 2014-2020 elaborarea unui asemenea plan a devenit obligatoriu

Existenţa sa reprezintă un exemplu de bună practică în managementul evaluării, motiv penbtru care, adițional cerințelor de mai sus, Comisia Europeană (DG REGIO și DG EMPL) a elaborat un document director privind planurile de evaluare, ce a furnizat orientări detaliate asupra rolului planurilor de evaluare și principalelor elemente ale acestora. Documentul director precizează:

În perioada precedentă de programare, evaluările au avut tendința de a se focaliza cu precădere asupra aspectelor implementării și mai puțin pe captarea impactului.

Pentru perioada 2014-2020, regulamentul solicită autorităților de management să realizeze evaluări care analizează efectele programelor finanțate cu FESI. Acesta este un element esențial al politicii de coeziune orientate spre rezultate și este reflectat în art. 56(3) al Regulamentului.

Planurile de evaluare sunt, prin urmare, documente strategice ce stabilesc modul în care aceste evaluări vor fi organizate pentru a furniza dovezi asupra efectelor necesare procesului de formulare a politicilor.

În România sunt elaborate două tipuri de planuri de evaluare: (1) unul la nivelul Acordului de Parteneriat și (2) celalalt la nivelul fiecărui PO, continuând astfel abordarea evaluării aferente cadrului financiar precedent. În timp ce planul de evaluare la nivelul AP include teme de evaluare privind efectele la nivel macro și aspectele orizontale ale sistemului în care sunt implementate fondurile, planurile de evaluare la nivelul PO sunt focalizate în mod specific pe nivelurile meso și micro ale cadrului de politici și abordează aspecte legate de obiectivele specifice ale programelor.

Planurile multianuale de evaluare pot fi implementate prin planuri anuale de evaluare elaborate de unitățile de evaluare din cadrul MFE, MDRAP și MADR. Ambele tipuri de planuri sunt supuse aprobării Comitetelor de Monitorizare.

Pentru a vizualiza planurile multianuale de evaluare în vigoare apăsați link-urile de mai jos.