CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE EVALUARE: EVALUAREA FESI 2014 - 2020 ȘI PERSPECTIVE PRIVIND EVALUAREA ÎN PERIOADA 2021-2027

Conferinte+Nationale

În data de 10 iunie 2021, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene împreună cu Rețeaua de Evaluare din România, va organiza în cadrul proiectului Asistență tehnică pentru susținerea capacității de evaluare (ATSCE), prima conferință de evaluare cu titlul: Evaluarea FESI 2014 - 2020 și perspective privind evaluarea în perioada 2021-2027. Evenimentul va fi susținut online.

Acest eveniment este dedicat reprezentanților administrației publice, responsabili de implementarea programelor operaționale interesați de utilizarea constatărilor evaluărilor; reprezentanților mediului academic-universități, institute de cercetare, companii de consultanță și experți evaluatori ce activează sau sunt interesați de domeniul evaluării politicilor/programelor publice, precum și reprezentanților societății civile din România interesați de aspectele dezbătute în cadrul conferinței.

Scopul acestei conferințe este de a prezenta abordarea privind evaluarea FESI 2014-2020, temele de evaluare, metodologiile și evaluatorii selectați pentru implementarea planurilor de evaluare și respectiv, primele rezultate ale evaluărilor la nivelul AP și PO. În ceea ce privește abordarea privind evaluarea FESI 2014-2020, accentul cade pe evaluarea impactului. În plus, conferința națională va aduce în discuție și perspectivele avute cu privire la abordarea evaluării în perioada 2021-2027, precum și schimbul de practici inovative în evaluare prin contribuția membrilor Rețelei de Evaluare din România.

Conferința națională va fi organizată în 3 sesiuni plenare, dintre care o sesiune introductivă, o sesiune de schimb de practici și o sesiune de închidere, precum și 5 sesiuni tematice ce se vor desfășura în paralel.

În cadrul sesiunii plenare de schimb de bune practici vor avea loc intervenții din partea membrilor Rețelei de Evaluare cu privire la practici inovative în domeniul evaluării. Aceste practici se vor putea încadra în una din următoarele categorii: metode inovative de culegere a datelor și/sau metode inovative de analiză și prezentare a datelor.

Intervențiile din partea membrilor Rețelei de Evaluare vor fi selectate pe baza intențiilor de participare transmise de cei interesați până la data de 14 mai.

Intențiile de participare vor putea fi transmise sub formă de abstract (1 pagină) la adresa mfe.at.ey@ro.ey.com, până la data de 14 mai 2021, urmând ca acestea să fie evaluate și selectate. Rezultatele procesului de selecție vor fi comunicate participanților prin e-mail până la data de 21 mai 2021.

Mai multe detalii cu privire la transmitere a intențiilor de participare sunt incluse în documentul anexat. Pentru orice întrebare cu privire la transmiterea intențiilor de participare și/sau desfășurarea evenimentului ne puteți contacta la adresa de e-mail: mfe.at.ey@ro.ey.com. Pentru informații referitoare la intențiile de participare persoanele de contact sunt: Laura Trofin laura.trofin@qures.roși Sofia Ionescu sofia.ionescu@ro.ey.com.