CONFERINȚA NAȚIONALĂ - CEA DE A TREIA REUNIUNE A REȚELEI DE EVALUARE DIN ROMÂNIA (RER)

Conferinte+Nationale

Cea de-a de a treia reuniune a Rețelei de Evaluare din România (RER), organizată în cadrul proiectului Asistență tehnică pentru susținerea capacității de evaluare (ATSCE), a avut loc în data de 08 octombrie 2020.

Rețeaua de evaluare are scopul de a impulsiona calitatea în procesul de evaluare la nivel național și de a promova conștientizarea importanței evaluării ca instrument de management public. Totodată, RER încurajează diseminarea de practici, informații, idei și nu în ultimul rând, împărtășirea experiențelor în domeniul evaluării.

Având în vedere contextul actual, cea de-a treia reuniune a RER a fost susținută online prin intermediul platformei Webex, găzduind peste 60 de participanți cu experiență în domeniul evaluării.

Astfel, în cadrul evenimentului au fost prezenți reprezentanți ai sectorului guvernamental, privat, dar și academic, persoane care și-au exprimat dorința de a fi membri ai Rețelei de Evaluare din România.

Acest eveniment ca și precedentele au scopul de a facilita întrunirea tuturor membrilor RER în vederea dezbaterii documentelor interne care stau la baza activității rețelei și de a prezenta secțiunea restricționată din cadrul paginii web dedicată membrilor RER, precum și modalitatea prin care aceștia se vor putea înscrie și deveni utilizatori după operaționalizarea paginii dedicate membrilor.

Citește mai mult ...

CONFERINȚA NAȚIONALĂ - CEA DE A DOUA REUNIUNE A REȚELEI DE EVALUARE DIN ROMÂNIA (RER)

Conferinte+NationaleSchimb de bune practici: Raportul de evaluare și funcționarea RER

În data de 2 iulie 2020, a fost organizată în cadrul proiectului Asistență tehnică pentru susținerea capacității de evaluare (ATSCE), cea de a doua reuniune a Rețelei de Evaluare din România (RER).  

Scopul RER

Rețeaua de evaluare își propune să promoveze calitatea în procesul de evaluare, cultura de evaluare și împărtășirea celor mai bune practici, informații, idei și experiențe în domeniul evaluării.

Cui i se adresează RER?

În cadrul rețelei sunt implicați managerii evaluărilor din cadrul instituțiilor publice care solicită astfel de activități și practicienii din domeniu care furnizează servicii de evaluare, precum și un grup mai larg de factori interesați în domeniul evaluării, inclusiv mediul academic.

Despre eveniment

Cea de a doua reuniune a RER a fost organizată online pe platforma Webex, după consultarea potențialilor membrii cu privire la subiectele care se doresc a fi dezbătute.

La eveniment au luat parte peste 50 de participanți, reprezentanți ai sectorului guvernamental și ai sectorului privat care și-au exprimat dorința de a face parte din această structură de evaluare.

Obiectivul general al întâlnirii a fost de a implica specialiști în evaluare în dezbaterea bunelor practici referitoarea la structura unui raport de evaluare, precum și în dezbaterea propunerilor privind structura, forma de organizare și componența RER. În cadrul întâlnirii a fost prezentată și noua pagină de internet dedicată evaluării.

Citește mai mult ...

Conferința internațională - A 8-A CONFERINȚĂ DE EVALUARE A POLITICII DE COEZIUNE A UE

Conferinte+internationaleÎn data de 20-21 iunie 2019 a avut loc în București, România conferința de evaluarea a politicii de coeziune a UE care investește în politici sociale, economice și de mediu din regiunea Europei. Politica de coeziune favorizează creativitatea și cooperarea în peste 270 de regiuni, shimbând viața a aproximativ 500 de milioane de cetățeni europeni.

În ultimele trei decenii, politica de coeziune a UE a evoluat și s-a modernizat, fiind inspirată de bune practici din statele membre și de provocările care vin o dată cu gestiunea de investiții comune. Politica de coeziune nu doar investește în dezvoltare, dar și încurajează planificarea participativă, responsabilitatea socială, responsabilizarea și transparența investițiilor sale. Promovează o viziune incluzivă a unui viitor comun, bazându-se pe principii solide de guvernare orientată spre performanță, valoarea adăugată a UE și beneficii durabile. Evaluările efectuate la nivelul Comisiei Europene și al statelor membre au fost instrumentale pentru a colecta dovezi care să sprijine transformarea politicii de coeziune.

La conferință au fost invitați factori politici, autorități naționale, regionale și locale, autorități de management, experții în evaluare, mediul academic, societatea civilă și alte părți interesate să reflecte asupra rolului și contribuției politicii de coeziune la promovarea investițiilor publice orientate spre performanță și dezvoltarea unei culturi de evaluare în statele membre.

Pentru mai multe detalii vă rugăm accesați pagina oficială a Comisiei Europene la:

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/conferences/cohesioneval2019/

Conferința națională - Prima reuniune RER

Conferinte+NationaleÎn contextul celebrării zilei cercetătorului și proiectantului din România, în data de 19 Noiembrie 2019, în cadrul proiectului Asistență tehnică pentru susținerea capacității de evaluare, s-a organizat Prima reuniune a Rețelei de evaluare din România (RER).

Reuniunea a fost structurată în două sesiuni paralele cu obiectivul de a identifica atât nevoile la nivelul administrației publice cât și nevoile la nivelul practicienilor (evaluatori, mediul academic și de cercetare, reprezentanți ai sectorului non-guvernamental) cu privire la serviciile și activitățile ce urmează să fie realizate de RER în beneficiul activității de evaluare din România.

Astfel s-a identificat faptul că, în opinia reprezentanților administrației publice, RER ar trebui să furnizeze în principal resurse și instrumente ce pot fi utilizate pentru realizarea evaluărilor și să organizeze evenimente de networking având la bază implicarea activă a membrilor, comunicare liberă și îndeplinirea unui interes comun. În opinia practicienilor principalele servicii necesare sunt realizarea unui cadru de perfecționare a competențelor prin platforma de formare și diseminare sistematică a noilor publicații și cercetări în domeniul evaluării menite să aducă la zi informația din domeniu, și facilitarea interacțiunii cu evaluatori consacrați, dar și asociații asemănătoare RER. Atât reprezentanții administrației publice cât și practicienii au pus accentul pe necesitatea promovării și organizării de activități periodice, online și offline în domeniul evaluării pentru a facilita schimbul de informații utile, experiență, bune practici, exemple de succes și pentru dezvoltarea culturii de evaluare în România.

Elemente esențiale care conduc la asigurarea sustenabilității au fost identificate, în opinia amândurora, ca fiind activitatea continuă, comunicarea permanentă întreținută online, realizarea dezideratelor comune prin activitățile organizate periodic, transparența, buna comunicare, claritatea viziunii și misiunii RER, profesionalism la nivelul membrilor și dorința de reușită, având la bază libera asociere.

Reuniunea a fost încheiată de către Dna. Claudia Măgdălina, șef birou, Biroul Evaluare Programe, MFE care a mulțumit tuturor pentru timpul acordat și pentru contribuția valoroasă, menționând totodată faptul că următorii pași vor fi mici dar siguri, iar caracteristicile RER vor fi agreate de comun acord cu viitorii membri pentru a nu replica greșeli antecedente.>

Regăsiți prezentările din cadrul reuniunii, după cum urmează:

Poze eveniment

Conferinţa națională - Instrumentele de Inginerie Financiară în contextul intervenţiilor finanţate UE

Conferinte+NationaleObiectivul conferinţei a fost de a reuni profesioniştii şi factorii de decizie din România, cu scopul de a creşte gradul de conştientizare asupra posibilităţii de a utiliza Instrumentele de Inginerie Financiară în cadrul Sistemului Instrumentelor Structurale din România şi de a prezenta şi dezbate punctele forte şi posibilele deficienţe ale acestora, atât la nivel de politică publică, cât şi la nivel de implementare.

Astfel, grupul ţintă al conferinţei a fost reprezentat de persoane implicate în implementarea Instrumentelor de Inginerie Financiară, reprezentanţi ai ministerelor, ai autorităţilor de management, ai Fondului de Participare JEREMIE, ai fondurilor de garantare, reprezentanţi ai băncilor, asociaţiilor profesionale, asociaţiilor autorităţilor locale, agenţiilor de dezvoltare regională, precum şi alte persoane interesate.

Dezbaterea a fost structurată în trei sesiuni plenare, care au abordat Cadrul Utilizării Instrumentelor de Inginerie Financiară (sesiune referitoare la proiectarea politicilor), respectiv Implementarea Instrumentelor de Inginerie Financiară (sesiuni referitoare la implementarea Instrumentelor de Inginerie Financiară, în România şi în alte state membre).

Fiecare sesiune plenară a constat într-o serie de prezentări şi dezbateri axate pe particularităţile, lecţiile învăţate şi bunele practici cu privire la cadrul şi procesul de implementare aferente iniţiativei JEREMIE în cadrul perioadei curente de programare, arii de îmbunătăţire a mecanismului de implementare pentru utilizarea Instrumentelor Financiare în cadrul viitoarei perioade de programare, precum şi prezentarea particularităţilor procesului de implementare a JESSICA în alte state membre, stabilind perspectivele pentru următoarea perioadă de programare in România.

Citește mai mult ...

Conferinţa Internaţională - Constatări şi experienţe

Conferinte+internationaleConferința internațională

"Evaluarea: constatări și experiențe pentru perioada 2014-2020"

Conferința a fost organizată la București, în perioada 26-27 aprilie, în cadrul proiectului "Dezvoltarea capacității de evaluare a unităților de evaluare din cadrul Autorităților de Management și ACIS" implementat de Ministerul Afacerilor Europene .

Grupul țintă al conferinței a fost reprezentat de experții din cadrul administrației publice implicați în coordonarea evaluării ex-ante a viitoarelor programe operaționale. Au fost invitați, de asemenea, experții responsabili de elaborarea programelor, interesați de utilizarea constatărilor evaluărilor în acest proces precum și cei implicați în implementare, care trebuie să coopereze eficient cu evaluatorii pe parcursul realizării programelor. Grupul țintă a cuprins și experți evaluatori și reprezentanți ai mediului academic, interesați de aspectele dezbătute în cadrul conferinței, precum și organizațiile neguvernamentale care încă au un potențial neexploatat în parteneriatul ce trebuie asigurat pentru realizarea evaluărilor.

Conferința a urmărit crearea unei platforme unde participanții își pot împărtăși experiențele acumulate în cadrul exercițiilor de evaluare a instrumentelor structurale atât în ceea ce privește lecțiile învățate și rezultatele obținute, cât și dificultățile și obstacolele întâmpinate. Programul conferinței a inclus 3 sesiuni plenare și 3 sesiuni a câte 3 ateliere de lucru paralele, acoperind diverse tematici.

Scopul atelierelor de lucru a fost de a identifica modalitățile prin care experiențele evaluărilor realizate până acum ar putea contribui la evaluarea ex-ante a viitoarelor programe precum și la îmbunătățirea planificării și implementării programelor în raport cu obiectivele de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii care stau la baza Strategiei Europa 2020. Fiecare atelier de lucru a constat într-o serie de prezentări axate pe rezultatele evaluărilor și experiențele acumulate în derularea acestora, urmată de o dezbatere de grup în care vor fi discutate experiențe ale diverselor state membre. 

Citește mai mult ...

Conferinţa Societăţii de Evaluare din Marea Britanie

Conferinte+internationaleEvaluarea centrată pe rezultate: Ce contează? Cine câștigă? Cum se face?

Conferințele organizate de Societatea de Evaluare din Marea Britanie (UKES) aduc în discuție cele mai noi aspecte referitoare la evaluarea programelor și politicilor. Conferința anuală din 16 martie 2012 va avea ca punct central tendința actuală de îndreptare către evaluarea centrată pe rezultate- adesea în legătură cu "Plata în funcție de rezultate" si de ceea ce, în domeniul dezvoltării internaționale și nu numai, se numește "Managementul bazat pe rezultate".

Evaluatorii și cei care contractează evaluări ce se concentrează pe rezultate, reflectă o preocupare legitimă asupra productivității și eficienței programelor. Aceștia subliniază faptul că programele ar trebui monitorizate să realizeze acele obiective pentru care au fost concepute si pentru care le-au fost alocate fonduri, deseori publice.

Citește mai mult ...

Conferința internatională - A 10-a conferinţă bianuală a EES

Conferinte+internationaleA 10-a conferință bianuală a EES- Evaluarea într-o societate a rețelelor: Noi concepte, noi provocări, noi soluții

Perioada: 3-5 octombrie 2012

Locația: Helsinki, Finlanda

A zecea Conferință bianuală a Societății Europene de Evaluare va fi evenimentul internațional al anului în domeniul evaluării. Aceasta va avea loc la Helsinki, Finlanda în perioada 3-5 octombrie 2012 (un atelier de lucru anterior conferinței va avea loc în 1-2 octombrie).

Conferința va stimula evaluatorii să împărtășească idei, opinii referitoare la o gamă largă de subiecte ce vor ajuta la clarificarea rolului evaluării ăntr-o societate a rețelelor. Conferința va oferi cadrul pentru a prezenta lecțiile învățate în evaluarea din diferite sectoare și regiuni ale lumii. De asemenea, va examina potențialul metodelor de evaluare alternative și combinate în diverse contexte și va detalia provocările lansate de analiza interesului public în cadrul rețelelor și sistemelor complexe.

Citește mai mult ...

CONFERINŢA NAȚIONALĂ - Miniconferinţă de diseminare a rezultatelor evaluărilor realizate de ACIS

Conferinţă internaţională în domeniul evaluării

Conferinte+internationale„Ce este nou şi ce funcţionează în Politica de Coeziune a UE 2007-2013: Constatări şi lecţii pentru 2014-2020”

Vilnius, Lituania 3-4 martie 2011

Ministerul de Finanţe al Republicii Lituania organizează în perioada 3-4 martie 2011, la Vilnius, cea de a 4-a conferinţă internaţională dedicată evaluării programelor finanţate din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Evenimentul are loc într-o perioadă în care implementarea programelor operaţionale pentru perioada 2007-2013 a ajuns la jumătate de drum, iar în acelaşi timp, pregătirea pentru perioada de programare 2014-2020 se intensifică.

Citește mai mult ...

Conferinţa “Analiza Cost-Beneficiu şi evaluarea intervenţiilor publice”, 9-10 octombrie 2008

Conferinte+Nationale9 octombrie

10 octombrie