CONFERINȚA NAȚIONALĂ – EVALUAREA FESI 2014 - 2020 ȘI PERSPECTIVE PRIVIND EVALUAREA ÎN PERIOADA 2021-2027

Conferinte+Nationale

În data de 10 iunie 2021 a avut loc conferința națională de evaluare cu titlul „Evaluarea FESI 2014 - 2020 și perspective privind evaluarea în perioada 2021-2027”. Evenimentul a fost susținut online, prin intermediul platformei Zoom, bucurându-se de prezența a peste 200 de participanți. Dintre aceștia se remarcă reprezentanți ai administrației publice responsabili de implementarea programelor operaționale, interesați de utilizarea constatărilor evaluărilor; experți evaluatori și reprezentanți ai mediului academic și de cercetare, interesați de aspectele dezbătute în cadrul conferinței, precum și alți membrii RER.

Conferința națională de evaluare a fost organizată în cadrul proiectului Asistență tehnică pentru susținerea capacității de evaluare (ATSCE) finanțat din FEDR prin POAT 2014-2020, de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene împreună cu Rețeaua de Evaluare din România, cu sprijinul asocierii de operatori economici condusă de EY România.

Scopul conferinței naționale a fost acela de a disemina rezultatele evaluărilor de impact al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții 2014-2020, realizate de MIPE, MDLPA și MADR, precum și de a promova schimbul de practici inovative în evaluare cu scopul de a sprijini formularea abordării practicii de evaluare în perioada 2021-2027.

Evenimentul a fost structurat conform Agendei, în 3 sesiuni plenare, dintre care o sesiune introductivă, o sesiune de schimb de practici și o sesiune de închidere, precum și 5 sesiuni tematice desfășurate în paralel.

Sesiunea plenară de deschidere a cuprins cinci prezentări cu tema abordarea evaluării intervențiilor finanțate din fonduri europene și de investiții în perioada 2014-2020 și perspective privind evaluarea în perioada 2021-2027. Acestea sunt disponibile, după cum urmează:

 • Cerințe privind evaluarea fondurilor europene structurale și de investiții în perioada 2014-2020, lecții învățate, principale modificări ale abordării pentru perioada 2021-2027, susținută de dl. Mihai Panaite, DG REGIO – link
 • Abordarea evaluării în România în perioada 2014-2020, principalele realizări și perspective pentru 2021-2027, dna. Claudia Măgdălina, Biroul de Evaluare, MIPE – link
 • Planul de evaluare pentru Programul Operațional Regional, principalele realizări și perspective pentru 2021-2027, prezentat de dl. Laurențiu Teșcan, Biroul de Evaluare POR, MLPDA – link
 • Planul de evaluare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, principalele realizări și perspective pentru 2021-2027, prezentat de dna. Gabriela Matei, Biroul de Evaluare PNDR, MADR – link
 • Planul de evaluare pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă, principalele realizări, prezentat de dl. Răzvan Ionescu, Unitatea de Evaluare PO CA, MLPDA – link

Înregistrarea sesiunii plenare de deschidere poate fi vizualizată accesând acest link.

Pe parcursul celor 5 sesiuni tematice au avut loc diverse prezentări, conform Agendei, care au condus la dezbateri interactive. Obiectivul acestor sesiuni a fost de a prezenta rezultatele preliminare ale evaluărilor desfășurate în perioada 2014-2020, în cadrul sistemului de implementare FESI și a lecțiilor învățate pentru abordarea evaluării în perioada 2014-2020.

 1. Sesiune tematică 1 – Impactul intervențiilor la nivel macroeconomic – prezentări disponibile aici, iar înregistrarea poate fi vizualizată accesând acest link
 2. Sesiune tematică 2 – Impactul intervențiilor asupra educației, ocupării forței de muncă și incluziunii sociale – prezentări disponibile aici, iar înregistrarea poate fi vizualizată accesând acest link
 3. Sesiune tematică 3 – Impactul intervențiilor asupra competitivității, dezvoltării regionale și dezvoltării rurale – prezentări disponibile aici, iar înregistrarea poate fi vizualizată accesând acest link
 4. Sesiune tematică 4 – Impactul intervențiilor în domeniul infrastructurii de transport, mediu și energie – prezentări disponibile aici, iar înregistrarea poate fi vizualizată accesând acest link
 5. Sesiune tematică 5 – Impactul intervențiilor asupra capacității administrative – prezentări disponibile aici, iar înregistrarea poate fi vizualizată accesând acest link

În cadrul sesiunii plenare de schimb de bune practici au avut loc intervenții din partea membrilor Rețelei de Evaluare cu privire la practici inovative în domeniul evaluării. Aceste practici se încadrează în una din următoarele categorii: metode inovative de culegere a datelor și/sau metode inovative de analiză și prezentare a datelor. Cele trei prezentări susținute de membrii RER au fost:

 • Evaluarea politicilor publice prin analiza spațială, dna. Cristina Lincaru, cercetător științific, Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale – disponibil aici
 • Autoevaluarea Grupurilor de Acțiune Locală, dna. Alecsandra Rusu, Șef serviciu, Serviciul LEADER și Investiții Neagricole, DGDR AM PNDR - disponibil aici
 • Intersecții între evaluarea și monitorizarea de impact și evaluarea standardizată în educație, dna. Raluca Negulescu-Balaci, Executive Director UiPath Foundation, dna Gabi Bartic, COO, Director Consumer Division BRIO, dna. Irina Lonean, Senior Evaluator – disponibil aici

Înregistrarea sesiunii plenare de schimb de bune practici poate fi vizualizată accesând acest link.

Sesiunea plenară de închidere a cuprins prezentarea concluziilor formulate în cadrul sesiunilor tematice precum și o dezbatere cu privire la abordarea evaluării în perioada 2021-2027, inclusiv din perspectiva creșterii utilizării rezultatelor evaluărilor (reprezentanți CE și Unități de Evaluare). Cuvântul de încheiere a aparținut doamnei Claudia Măgdălina, Reprezentant al Biroului Evaluare Programe din cadrul MIPE care a subliniat contribuția valoroasă adusă de aceste dezbateri pentru construcția unui sistem de evaluare flexibil pentru cadrul financiar 2021-2027, care să răspundă nevoilor reale ale actorilor interesați și să capaciteze o mai bună utilizare a rezultatelor evaluări. Înregistrarea sesiunii poate fi accesată aici.

Pentru orice întrebare cu privire la desfășurarea evenimentului ne puteți contacta la adresa de e-mail: secretariat.rer@mfe.gov.ro .