CONFERINȚA NAȚIONALĂ - CEA DE A DOUA REUNIUNE A REȚELEI DE EVALUARE DIN ROMÂNIA (RER) - extins

Conferinte+NationaleSchimb de bune practici: Raportul de evaluare și funcționarea RER

În data de 2 iulie 2020, a fost organizată în cadrul proiectului Asistență tehnică pentru susținerea capacității de evaluare (ATSCE), cea de a doua reuniune a Rețelei de Evaluare din România (RER).  

Scopul RER

Rețeaua de evaluare își propune să promoveze calitatea în procesul de evaluare, cultura de evaluare și împărtășirea celor mai bune practici, informații, idei și experiențe în domeniul evaluării.

Cui i se adresează RER?

În cadrul rețelei sunt implicați managerii evaluărilor din cadrul instituțiilor publice care solicită astfel de activități și practicienii din domeniu care furnizează servicii de evaluare, precum și un grup mai larg de factori interesați în domeniul evaluării, inclusiv mediul academic.

Despre eveniment

Cea de a doua reuniune a RER a fost organizată online pe platforma Webex, după consultarea potențialilor membrii cu privire la subiectele care se doresc a fi dezbătute.

La eveniment au luat parte peste 50 de participanți, reprezentanți ai sectorului guvernamental și ai sectorului privat care și-au exprimat dorința de a face parte din această structură de evaluare.

Obiectivul general al întâlnirii a fost de a implica specialiști în evaluare în dezbaterea bunelor practici referitoarea la structura unui raport de evaluare, precum și în dezbaterea propunerilor privind structura, forma de organizare și componența RER. În cadrul întâlnirii a fost prezentată și noua pagină de internet dedicată evaluării.

Prezentările temelor amintite au fost susținute de experții din cadrul echipei de proiect, după cum urmează:

 • Bune practici referitoare la structura unui raport de evaluare – prezentarea a fost susținută de către domnul Michele Giove, expert în cadrul proiectului privind asistența tehnică din partea EY România și a vizat evidențierea componentelor pe care un raport de evaluare ar trebui să le conțină. Pentru mai multe detalii, prezentarea susținută în cadrul evenimentului poate fi consultată aici.

Care sunt bunele practici referitoare la modul de redactare a unui raport de evaluare pe care doriți să le împărtășiți cu membrii RER?

 • Lecții învățate din evaluarea rapoartelor realizate în România - învățăminte rezultate din activitatea Comitetelor Științifice din cadrul Proiectului de Asistență Tehnică (Activitatea 4) – în cadrul acestei prezentări au fost evidențiate principalele lecții învățate din activitatea Comitetelor Științifice care au analizat și evaluat rapoartele de evaluare realizate la nivel național. Astfel, principalele elemente de care ar trebui să se țină cont în momentul redactării unui raport de evaluare ar fi ca acesta să fie un raport succint care să îmbine metodele calitative de cercetare cu cele cantitative, să permită înțelegerea de ansamblu a mesajului transmis prin dozarea detaliilor tehnice oferite, să conțină informații relevante, iar datele utilizate să permită realizarea unei analize fundamentale. Această prezentare a fost susținută în cadrul evenimentului de către domnul Cătălin Ghinăraru, Secretar științific în cadrul INCSMPS și expert în cadrul proiectului privind asistența tehnică și poate fi accesată aici.

Cum considerați că ar trebui structurat un raport de evaluare astfel încât să asigure includerea tuturor elementelor necesare, dar, în același timp, să poată fi ușor de parcurs și înțeles?

 • Rețeaua de evaluare din România (RER) – Structură, organizare, componență – în urma analizei altor rețele similare de evaluare dezvoltate la nivel național și internațional și după consultarea potențialilor membri ai RER, au fost prezentate câteva propuneri cu privire la modul de organizare a Rețelei de Evaluare din România. Această prezentare a fost susținută de doamna Laura Trofin, expert în cadrul proiectului de asistență tehnică din partea QURES și poate fi consultată aici;

Care este părerea dumneavoastră cu privire la misiunea și modul în care ar trebui să funcționeze RER?

 • Prezentarea paginii de internet dezvoltată cu scopul de a asigura un spațiu de dialog cu privire la evaluarea programelor operaționale finanțate prin FESI, prin facilitarea accesului factorilor interesați la resurse, evenimente și bune practici în domeniul evaluării. În cadrul evenimentului, pagina de internet care este în curs de elaborare, a fost prezentată de către domnul Bogdan Alexa (Greensoft).

Înregistrarea video a evenimentului poate fi vizualizată la următorul link: https://www.youtube.com/watch?v=-Kgsq46lEHM&feature=youtu.be

Opinia participanților cu privire la organizarea conferinței

Întrucât suntem dornici de îmbunătățirea continuă a activităților întreprinse și de o bună funcționare a rețelei de evaluare, în urma evenimentului, a fost distribuit un chestionar de evaluare a satisfacției participanților privind modul de organizare a evenimentului și temele abordate în cadrul acestuia.

Participanților la eveniment li s-a solicitat opinia cu privire la temele de interes pe care doresc să le dezbată în cadrul unor viitoare evenimente similare. Astfel, printre temele propuse se numără:

 • Transpunerea în programele evaluate a recomandărilor reieșite din evaluare, monitorizarea implementării recomandărilor, identificarea nevoilor beneficiarilor evaluării;
 • Metode și strategii de evaluare pentru eficiență și pentru sustenabilitate;
 • Metode de evaluare utilizate pentru perioada viitoare de programare 2021 – 2027;
 • Metode de evaluare utilizate la evaluarea programelor operaționale;
 • Tehnici de culegere a datelor în situații de criză (de exemplu, situația curentă privind Covid-19);
 • Metodologii noi de evaluare cu aplicare practică;
 • Utilizarea "big data" în evaluare;
 • Activități practice ce pot fi derulate în cadrul RER;
 • Schimb de bune practici între membrii RER.

Așteptăm răspunsurile dumneavoastră la întrebările noastre de mai sus, precum și orice sugestii privind activități care să sprijine crearea unei rețele de evaluare funcționale și sustenabile, la adresa de e-mail:  mfe.at.ey@ro.ey.com.