Conferinţa Internaţională "Evaluarea: constatări şi experienţe pentru perioada 2014-2020"

banner_ro_350pxl

 

 

 

Conferința internațională

"Evaluarea: constatări și experiențe pentru perioada 2014-2020"

 

Conferința a fost organizată la București, în perioada 26-27 aprilie, în cadrul proiectului "Dezvoltarea capacității de evaluare a unităților de evaluare din cadrul Autorităților de Management și ACIS" implementat de Ministerul Afacerilor Europene .

Grupul țintă al conferinței a fost reprezentat de experții din cadrul administrației publice implicați în coordonarea evaluării ex-ante a viitoarelor programe operaționale. Au fost invitați, de asemenea, experții responsabili de elaborarea programelor, interesați de utilizarea constatărilor evaluărilor în acest proces precum și cei implicați în implementare, care trebuie să coopereze eficient cu evaluatorii pe parcursul realizării programelor. Grupul țintă a cuprins și experți evaluatori și reprezentanți ai mediului academic, interesați de aspectele dezbătute în cadrul conferinței, precum și organizațiile neguvernamentale care încă au un potențial neexploatat în parteneriatul ce trebuie asigurat pentru realizarea evaluărilor.

Conferința a urmărit crearea unei platforme unde participanții își pot împărtăși experiențele acumulate în cadrul exercițiilor de evaluare a instrumentelor structurale atât în ceea ce privește lecțiile învățate și rezultatele obținute, cât și dificultățile și obstacolele întâmpinate. Programul conferinței a inclus 3 sesiuni plenare și 3 sesiuni a câte 3 ateliere de lucru paralele, acoperind diverse tematici.

Scopul atelierelor de lucru a fost de a identifica modalitățile prin care experiențele evaluărilor realizate până acum ar putea contribui la evaluarea ex-ante a viitoarelor programe precum și la îmbunătățirea planificării și implementării programelor în raport cu obiectivele de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii care stau la baza Strategiei Europa 2020. Fiecare atelier de lucru a constat într-o serie de prezentări axate pe rezultatele evaluărilor și experiențele acumulate în derularea acestora, urmată de o dezbatere de grup în care vor fi discutate experiențe ale diverselor state membre. 

 

Programul final al conferinței (bilingv RO-EN) și temele abordate sunt detaliate aici.

 

 ***

!!! Lucrările conferinţei pot fi acum vizionate integral aici !!!

 

Prezentările susţinute în cadrul conferinţei pot fi descărcate mai jos:

Ziua 1: 26 aprilie 2012

Ziua 2: 27 aprilie 2012