Dezvoltarea capacităţii de evaluare a unităţilor de evaluare din cadrul Autorităţilor de Management şi ACIS -Extins

Obiectivul general este de a contribui la dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzător prin acţiuni ce au ca obiectiv asigurarea unui nivel comun de experienţă şi cunoştinţe în domeniul evaluării printre actorii implicaţi.

Obiectivul specific al acestui proiect este de acorda asistenţă tehnică şi instruire în vederea:

  • perfecţionării cadrului comun aferent evaluării Instrumentelor Structurale şi a instrumentelor de lucru existente;
  • îmbunătăţirea cunoştinţelor şi aptitudinilor în domeniul evaluării;
  • creşterii gradului de conştientizare a membrilor Comitetelor de Monitorizare şi ai Comitetului Naţional de Coordonare privind utilitatea evaluărilor în procesele de implementare a programelor operaţionale, respectiv CSNR.

Sursa de finanţare: proiect finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică


Rezultatele aşteptate sunt următoarele:

   Activitatea 1:

    - Un raport de analiză a sistemului curent de evaluare şi propuneri de îmbunătăţire a acestuia agreate şi implementate;

    - Traducerea actualizată a Ghidului Evalsed.

   Activitatea 2:

    - O strategie de învăţare continuă (Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 5) pentru personalul unităţilor de evaluare;

    - Cel puţin 25 de membri ai unităţilor de evaluare instruiţi în domeniul evaluării, la nivel avansat;

    - Cel puţin 60 de membri ai Comitetelor de Coordonare a Evaluării instruiţi în domeniul evaluării, la nivel începător;

    - 11 membri ai unităţilor de evaluare participanţi la stagii de pregătire în unităţile de evaluare ale altor state membre; 

    - un Manual de evaluare a instrumentelor structurale în România pentru avansaţi; 

    - un Manual de evaluare a instrumentelor structurale în România și Anexa 1 pentru începători,. 

   Activitatea 3:

    - cel puţin 16 reuniuni ale Grupului de Lucru pentru Evaluare organizate

    - asistenţă tehnică furnizată

    - statutul de membru în reţele/asociaţii de evaluare pentru 6 membri ai UCE obţinut 

    - cel puţin 5 publicaţii în domeniul evaluării achiziţionate 

   Activitatea 4:

    - prezentări în şapte comitete de monitorizare (POAT, POR, POS T, POS M, POS DRU, POS CCE, PO DCA - variante în lb. engleză)

    - broşură privind utilitatea evaluării elaborată şi publicată în 1000 exemplare

    - o conferinţă internaţională organizată 

    - pagina de web realizată


Perioada de implementare: 10 decembrie  2010 -10 Mai 2012