SESIUNE DE ÎMPĂRTĂȘIRE A PRACTICILOR ÎN DOMENIUL EVALUĂRII CU PRIVIRE LA EVALUAREA DE IMPACT POCU – MĂSURI DE OCUPARE

Conferinte+Nationale

În data de 23 decembrie 2020 a fost organizată în cadrul proiectului Asistență tehnică pentru susținerea capacității de evaluare (ATSCE)sesiunea de împărtășire a practicilor în domeniul evaluării cu privire la evaluarea de impact POCU – măsuri de ocupare.

Rețeaua de evaluare are scopul de a promova calitatea în procesul de evaluare, cultura de evaluare și facilitează împărtășirea practicilor, informațiilor, ideilor și experiențelor în domeniul evaluării.

Sesiunea de împărtășire a practicilor în domeniul evaluării a fost organizată online pe platforma Webex. La eveniment au luat parte peste 20 de participanți, reprezentanți ai sectorului guvernamental și ai sectorului privat care fac parte din Rețeaua de Evaluare.

Acest eveniment este primul din seria de sesiuni de schimb de bune practici în domeniul evaluării ce urmează a fi organizate în cadrul Rețelei de Evaluare din România, la inițiativa și prin contribuția membrilor.

Scopul acestui eveniment a fost de a prezenta și dezbate cu privire la abordarea de evaluare și lecțiile învățate în cadrul evaluării retrospective a Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, realizată în cadrul proiectului “Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Evaluarea intervențiilor în domeniul ocupării forței de muncă”.

 

În cadrul evenimentului au fost prezentate diferite aspecte privind această evaluare precum:
- Contextul proiectului (obiective, durată, aria de acoperire, principale livrabile)
- Abordarea generală a evaluării (întrebări de evaluare, tipuri de metode utilizate în evaluare, stadiul proiectului)

Principalul obiectiv al acestei evaluări multianuale este facilitarea unui management informat al POCU 2014 – 2020 și adoptarea deciziilor legate de politici în baza constatărilor evaluărilor, precum și consolidarea rapoartelor anuale și de progres ce vor fi transmise Comisiei Europene prin includerea rezultatelor evaluărilor și raportarea lor. 

Atât evaluarea POCU, cât și evaluarea POSDRU au vizat formularea unor concluzii și recomandări robuste privind contribuția programelor în domeniile vizate, în legătură cu o serie de întrebări de evaluare cu privire la cuantificarea progresului și efectele acestuia.

Provocările întâmpinate în cadrul acestui proiect au fost dezbătute prin intermediul unei discuții libere, alături de doamna Speranța Pirciog, cercetător științific și expert în cadrul proiectului.

Principalele provocări întâlnite pe parcursul acestui proces de evaluare au fost structurate în trei categorii, astfel:
1. Evaluările POSDRU și POCU au fost programate la o distanță prea lungă / scurtă de timp de la finalizarea / inițierea intervențiilor;
2. Calitatea scăzută și indisponibilitatea datelor necesare analizelor au afectat aplicarea anumitor metode și planificarea anumitor activități;
3. Pandemia Covid-19 a afectat implementarea anumitor intervenții finanțate din POCU.

Pentru aceste obstacole / dificultăți au fost discutate și trasate o serie de lecții învățate, precum adaptarea orizontului de timp la scopul și obiectivele evaluării sau planificarea și organizarea din faza incipientă a proiectului a unei modalități de asigurare a disponibilității datelor.

Ca urmare a implicării participanților, în cadrul unei discuții interactive au fost tratate următoarele aspecte:
- Accesibilitatea datelor și a informațiilor din partea beneficiarilor finali, precum și aspecte cu privire la reglementările GDPR și responsabilitatea beneficiarului proiectului de a obține acest acord de prelucrare a datelor cu caracter personal din partea grupului țintă.
- Schimb de experiențe comune privind diferite componente ale programului cu alți evaluatori.
- Efectele și impactul net al intervențiilor în domeniul ocupării forței de muncă.

Mai multe informații cu privire la Raportul de evaluare „Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Evaluarea intervențiilor în domeniul ocupării forței de muncă” sunt disponibile în cadrul acestui site la secțiunea „Biblioteca de evaluare” sau accesând acest link.

Cu privire la alte documente disponibile și funcțiile facilitate prin intermediul secțiunii restricționate (forum, calendar, documente și media) a acestei pagini web, participanții sunt invitați să acceseze manualul de utilizare al secțiunii restricționate, disponibil în rubrica dedicată rețelei de evaluare sau accesând acest link.