CONFERINȚA NAȚIONALĂ - CEA DE A TREIA REUNIUNE A REȚELEI DE EVALUARE DIN ROMÂNIA (RER)

Conferinte+Nationale

Cea de-a de a treia reuniune a Rețelei de Evaluare din România (RER), organizată în cadrul proiectului Asistență tehnică pentru susținerea capacității de evaluare (ATSCE), a avut loc în data de 08 octombrie 2020.

Rețeaua de evaluare are scopul de a impulsiona calitatea în procesul de evaluare la nivel național și de a promova conștientizarea importanței evaluării ca instrument de management public. Totodată, RER încurajează diseminarea de practici, informații, idei și nu în ultimul rând, împărtășirea experiențelor în domeniul evaluării.

Având în vedere contextul actual, cea de-a treia reuniune a RER a fost susținută online prin intermediul platformei Webex, găzduind peste 60 de participanți cu experiență în domeniul evaluării.

Astfel, în cadrul evenimentului au fost prezenți reprezentanți ai sectorului guvernamental, privat, dar și academic, persoane care și-au exprimat dorința de a fi membri ai Rețelei de Evaluare din România.

Agenda+Reuniune+RER+nr+3
Agenda+Reuniune+RER+nr+3

Acest eveniment ca și precedentele au scopul de a facilita întrunirea tuturor membrilor RER în vederea dezbaterii documentelor interne care stau la baza activității rețelei și de a prezenta secțiunea restricționată din cadrul paginii web dedicată membrilor RER, precum și modalitatea prin care aceștia se vor putea înscrie și deveni utilizatori după operaționalizarea paginii dedicate membrilor.

Prin urmare, documentele relevante pentru activitatea rețelei, care au fost dezbătute în cadrul evenimentului sunt Regulamentul de Organizare și Funcționare al RER și Planul de acțiune al RER.

Discuția a fost una interactivă, accentul fiind pus pe îmbunătățirea Regulamentului și integrarea feedback-ului. Astfel, participanții au fost încurajați să își exprime opina, sugestiile fiind binevenite și supuse dezbaterii.

Un alt subiect de interes, discutat în cadrul acestei sesiuni, a fost reprezentat de Grupurile tematice de lucru, în scopul de a încuraja schimbul de informații în rândul membrilor și de a aduce contribuții concrete în domeniul evaluării. Lecțiile învățate ca urmare a diferitelor experiențe profesionale facilitează consolidarea activității grupurilor tematice, drept urmare anumiți membri și-au exprimat dorința de a aprofunda domenii de specialitate (tematici) ale practicii de evaluare, precum calificarea profesională înscrisă în COR, etica și calitatea în domeniul evaluării

Buna funcționare a RER se datorează și unui Plan de acțiune, stabilit împreună cu membri și actualizat periodic, pentru a răspunde nevoilor și cerințelor acestora în domeniul evaluării. Acest eveniment a reprezentat un prilej pentru a planifica următoarele activități, dintre care le menționăm pe primele trei ce vor avea loc începând cu luna decembrie 2020:

  • Prezentarea evaluării de impact POCU – măsuri de ocupare;
  • Sesiune de discuții privind misiunile de evaluare ale programelor UNICEF realizate în România și Republica Moldova;
  • Sesiune de discuții privind misiunile de evaluare ale programelor dedicate IMM-urilor.

În cadrul paginii web dedicate domeniului evaluării www.evaluare-structurale.ro , ca urmare a activităților desfășurate în cadrul proiectului, a fost realizată o secțiune restricționată dedicată membrilor RER ce urmează sa fie publicată în cursul lunii octombrie, care îndeplinește următoarele funcționalități:

  • Forum: secțiune ce oferă membrilor RER posibilitatea de a participa activ la discuții și teme de interes;
  • Calendar: funcționalitate prin intermediul căreia membrii RER pot planifica întâlniri și evenimente, facilitând astfel comunicarea între participanți;
  • Documente și media: componentă ce permite partajarea documentelor cu alți membrii, promovând diseminarea practicilor, experiențelor, rapoartelor șamd.


Pentru a facilita accesul membrilor RER în cadrul acestei secțiuni, a fost redactat un manual de utilizare care poate fi accesat în rubrica dedicată rețelei de evaluare sau accesând acest link.