CONFERINȚA NAȚIONALĂ – SESIUNE DE ÎMPĂRTĂȘIRE A PRACTICILOR ÎN DOMENIUL EVALUĂRII CU PRIVIRE LA EVALUAREA PROGRAMELOR UNICEF ÎN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA

Conferinte+Nationale

În cadrul proiectului Asistență tehnică pentru susținerea capacității de evaluare (ATSCE), a fost organizată o nouă sesiune de împărtășire a practicilor în domeniul evaluării, respectiv cu privire la misiunea de evaluare a programelor UNICEF în România și Republica Moldova. Evenimentul a fost susținut online, în data de 28 ianuarie 2021, prin intermediul platformei Webex.

Acest eveniment a fost dedicat membrilor Rețelei, fiind parte din seria Sesiunilor de schimb de bune practici care oferă posibilitatea de a împărtăși practici, informații, idei și experiențe în domeniul evaluării, contribuind astfel la îndeplinirea scopului principal al RER de a promova calitatea în procesul de evaluare.

În cadrul Rețelei sunt implicați managerii evaluărilor din cadrul instituțiilor publice și practicienii care furnizează servicii de evaluare, precum și factorii interesați în domeniul evaluării, inclusiv mediul academic. Peste 20 dintre aceste persoane au participat la eveniment.

Scopul acestei sesiuni de schimb de bune practici a fost de a prezenta și dezbate împreună cu membrii RER experiența privind evaluarea următoarelor programe UNICEF implementate în România și Republica Moldova:

 • Evaluarea sumativă a componentei Pachetului Minim de Servicii (PMS/MPS) a proiectului demonstrativ „Incluziune socială prin furnizare de servicii sociale integrate la nivelul comunității” – finalizată;
 • Evaluarea sumativă a componentei Educație Inclusivă de Calitate (EIC/QIE) a proiectului demonstrativ „Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunității” – în faza finală;
 • Evaluarea comună a punerii în aplicare a „Programului de dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2011 – 2020” – finalizată;
 • Multi-Country Programme Evaluation: Bulgaria, Moldova, Ucraina, Kyrgyzstan – Programele de țară ale UNICEF + cross country learning – faza de ofertare;
 • Assessment of the Socio-Economic Impact of Covid-19 Pandemic on Children and their Families, with a focus on the vulnerable ones – în faza inițială.

Principalele bune practici trasate ca urmare a acestor evaluări, care au fost dezvoltate și discutate în cadrul evenimentului, sunt: 

 1. Realizarea unei relații între evaluare – programare - politică publică;
 2. Teoria schimbării și maniera în care aceasta ar trebui formulată;
 3. Operarea volumului de date și integritatea acestora;
 4. Mixul de metode, analize, inovație și ghidare metodologică utilizate;
 5. Derularea unor studii adiționale;
 6. Controlul calității și modalitatea de realizare a acestuia;
 7. Discutarea, agrearea și prioritizarea recomandărilor;
 8. Definirea și implementarea unor acțiuni de diseminare;
 9. Analizarea eficienței

Ca urmare a implicării participanților, în cadrul unei discuții interactive, au fost aprofundate subiecte precum: (i) analiza recomandărilor și metodologia de aplicare a acesteia, (ii) nivelul de detaliu necesar pentru definirea cerințelor metodologice, (iii) modalitatea de punctare a ofertelor de către UNICEF și (iv) gradul de implicare al beneficiarului în procesul de evaluare.

Vă invităm, ca în funcție de domeniul dumneavoastră de interes, să consultați calendarul evenimentelor organizate:

Acțiuni planificate pentru următoarea perioadă Termene propuse
Sesiune bune practici privind Misiunile de evaluare a programelor dedicate IMM-urilor Februarie 2021
Seminar de discuții privind experiențele membrilor Comitetelor Științifice Martie 2021
Seminar de discuții privind Misiunea de evaluare a inițiativelor promovate de Fundația UiPath Aprilie 2021
Sesiune privind Prezentarea unei misiuni de evaluare realizată pentru Comisia Europeană referitoare la o politică publică pentru stabilirea salariului minim pe economie Mai 2021

Mai multe informații cu privire la Rapoartele de evaluare suspuse dezbaterii sunt disponibile în cadrul website-ului UNICEF sau accesând următoarele link-uri:

 • evaluarea componentei PMS a proiectului demonstrativ „Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunității”, disponibil aici;
 • evaluarea „Programului de dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2011-2020”, disponibil aici.

Cu privire la alte documente disponibile și funcțiile facilitate prin intermediul secțiunii restricționate (forum, calendar, documente și media) a acestei pagini web, participanții sunt invitați să acceseze manualul de utilizare al secțiunii restricționate, disponibil în rubrica dedicată rețelei de evaluare sau accesând acest link.

Pentru orice întrebare cu privire la desfășurarea evenimentului ne puteți contacta la adresa de e-mail: secretariat.rer@mfe.gov.ro .