Activitatea 8 - Elaborarea și implementarea unui plan de instruire și schimb de experiență

3f_jpgActivitatea a avut ca obiectiv creșterea competențelor în domeniul evaluării ale:

  • membrilor unităților de evaluare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
  • membrilor comitetelor de coordonare a evaluării (CCE) de la nivel de Acord de Parteneriat și programe operaționale și ale
  • membrilor Grupului de Lucru Funcțional pentru Evaluarea Perfomanței (GLFEP).

În total vor fi instruiți 20 de membri ai unităților de evaluare, 100 de membri ai comitetelor de coordonare a evaluării și 40 de membri ai GLFEP.

Au fost organizate până în prezent următoarele sesiuni de instruire:

Citește mai mult ...

Procesul Evaluării- instruire pentru membrii Comitetelor de Coordonare a Evaluării

Conferinte+NationaleÎn cadrul proiectului "Dezvoltarea capacităţii de evaluare pentru unităţile de evaluare din cadrul Autorităţilor de Management şi ACIS", membrii Comitetelor de Coordonare a Evaluării la nivelul tuturor Programelor Operaţionale au participat la o serie de trei sesiuni de instruire menite a explica într-un mod unitar întregul proces al evaluării de program:

Evaluarea- Planificarea evaluării- Design-ul evaluării- Implementarea evaluării- Metode de evaluare- Utilizarea rezultatelor evaluării.

Analiza Contrafactuală si Studiul de Caz- instruiri pentru membrii Grupului de Lucru pentru Evaluare

Conferinte+NationaleÎn perioada 30 octombrie- 4 noiembrie 2011, în cadrul proiectului "Dezvoltarea capacităţii de evaluare a unităţilor de evaluare din cadrul Autorităţilor de Management şi ACIS", a avut loc sesiunea de instruire cu titlul "Analiza contrafactuală a impactului" susţinută de dr. Klara Major şi Oana Gherghinescu.

Participanţii la această sesiune au fost membrii Grupului de Lucru pentru Evaluare format din membrii unităţilor de evaluare din cadrul tuturor Autorităţilor de Management ce gestionează implementarea Instrumentelor Structurale.

Primele 4 zile s-au concentrat pe explicarea metodei contrafactuale de analiză a impactului, iar ultima zi a descris o serie de metode econometrice aplicabile in evaluarea la nivel de program.

Materialele de instruire: Ziua 1 (EN), Ziua 2 (EN), Ziua 3 (EN), Ziua 4 (EN), Ziua 5 (RO)

În cadrul aceluiaşi proiect, în perioada 8-10 februarie 2012, membrii Grupului de Lucru pentru Evaluare au participat şi la sesiunea de instruire "Studiul de caz ca instrument metodologic în evaluarea intervenţiilor publice": Ziua 1 (RO), Ziua 2 (RO), Ziua 3 (RO).

Academia Europeană de Taxe, Economie & Drept a organizat un atelier de lucru în domeniul evaluării

Ateliere de lucru - Seminare

În perioada 21-22 noiembrie 2011, Academia Europeană de Taxe, Economie & Drept a organizat la Berlin, Germania un atelier de lucru cu tema "Instrumente de măsurare și tehnici de evaluare aplicabile fondurilor UE".

Comisia Europeană solictă ca strategiile și programele finanțate din fonduri UE să fie riguros și regulat evaluate atât la nivel național, cât și la nivel regional. Dar cum poate fi măsurat succesul fondurilor UE? Ce metode de evaluare ar trebui selectate? Si cum poate fi evaluat impactul acțiunilor întreprinse și creșterea economică a țărilor?

Acest atelier de lucru foarte practic s-a concentrat pe prezentarea  unor metodologii avansate de monitorizare și evaluare, a unor studii de caz și bune practici din diferite State Membre.

Printre subiectele abordate au fost:

  • Noi abordări în domeniul evaluării și monitorizării 
  • Privire de ansamblu asupra evaluării ex-ante, pe parcursul implementării și ex-post
  • Stabilirea de obiective măsurabile și a indicatorilor calitativi potriviți
  • Folosirea evaluării pentru elaborarea noilor politici
  • Evaluarea contrafactuală
  • Colectarea datelor și măsurarea impactului
  • Elaborarea planului de evaluare pentru următoarea perioadă de programare