Activitatea 8 - Elaborarea și implementarea unui plan de instruire și schimb de experiență - extins

Pentru membrii unităților de evaluare

  • 24-25 octombrie 2019 - Teoria schimbării/teoria programului

Obiectivul sesiunii de instruire a fost creșterea competențelor membrilor UdE în ceea ce privește locul și rolul teoriei schimbării în cadrul evaluării; structura logică a teoriei schimbării, cum se realizează constructia, utilizarea și evaluarea unei teorii a schimbării și diferențele/similitudinile dintre modelele teoretice ale schimbării și modele logice ale programului

Setul complet de materiale de instruire este disponibil aici

  • 2-4 decembrie 2019 - Date și analize cantitative necesare în evaluare I

Obiectivul sesiunii de instruire a fost creșterea competențelor membrilor UdE în ceea ce privește identificarea datelor cantitative relevante pentru evaluare; colectarea, procesarea, aplicarea metodelor de asigurare a calității acestora. Sesiunea a acoprit și subiectele: Metode de procesare a datelor cantitative, inclusiv analize socioeconomice /de context, metode de analiză statistică primară, descriptive, dar și metode de evaluare conrafactuală de impact.

Setul complet de materiale de instruire este disponibil aici

  • 20-22 ianuarie 2020 - Evaluarea bazată pe teorie. Date și analize calitatative necesare în evaluare I

Obiectivul sesiunii de instruire a fost creșterea competențelor membrilor UdE în legătură cu evaluarea bazată pe teorie și particularitățile acesteia, datele calitative necesare pentru evaluare, instrumentele de colectare de date calitative (interviu, focus-grup, studiu de caz, panel de experți) dar și metode de analiză a datelor calitative (analiza de conținut, metoda de analiza a datelor calitative (fs)QCA).

Setul complet de materiale de instruire este disponibil aici

  • 27 februarie 2020 - Dezvoltarea design-ului evaluării I

Obiectivul sesiunii de instruire a fost creșterea competențelor membrilor UdE în legătură cu definiția design-ului evaluării, cum se realizează acesta ș ice criterii de calitate trebuie să îndeplinească. În urma participării la sesiunea de instruire membrii UdE au dobândit și consolidat cunoștințele despre elementele principale ale design-ului unei evaluări dar și abilități de elaborare a unei matrici de evaluare.

Setul complet de materiale de instruire este disponibil aici

  • 10 martie 2020 - Indicatori

Obiectivul sesiunii de instruire a fost creșterea competențelor membrilor UdE în legătură cu indicatorii programelor operaționale finanțate din FESI, conform cadrului legislativ în vigoare (perioada de programare 2014-2020) și pregătit pentru viitor (perioada de programare 2021-2027). Sesiunea de training a acoperit și următoarele subiecte: tipuri de indicatori, caracteristici ale acestora, criteriile de calitate ale indicatorilor (SMART; CREAM; robustețe, validitate statistică), surse de date, proceduri de colectare de date în funcție de tipul indicatorilor, metodologii de identificare a valorii de bază și a țintelor indicatorilor.

Setul complet de materiale de instruire este disponibil aici

Pentru membrii comitetelor de coordonare

  • 20-22 noiembrie 2019 - Întărirea capacității CCE în domeniul evaluării - formare orizontală

Obiectivul sesiunii de instruire a fost creșterea competențelor membrilor CCE în ceea ce privește principalele aspecte legate de evaluare: realizarea analizei evaluabilității unei intervenții, metodele/instrumentele cele mai importante de evaluare (calitative și cantitative), inclusiv particularitățile și criteriile de calitate ale acestora, și dezvoltarea design-ului evaluării (inclusiv criterii și întrebări de evaluare).

Setul complet de materiale de instruire este disponibil aici

  • 11-12 decembrie 2019 / 14-15 ianuarie 2020 / 11-12 februarie 2020 - Evaluabilitate și controlul calității

Sesiunile dedicate evaluabilității și controlului calității au fost special dezvoltate pentru a întări capacitatea membrilor CCE în directă legătură cu atribuțiile acestora. Astfel membrii CEE analizează caiete de sarcini aferente evaluărilor, și din această perspectivă o înțelegere corectă a fezabilității și oportunității exercițiului este necesară. Totodată, membrii CCE contribuie la procesul de evaluare dar în special analizează calitatea și aprobă rapoartele de evaluare. Din această perspectivă este necesar ca aceștia să stăpânească criteriile și sub-criteriile procesului și rezultatelor evaluării.

Setul complet de materiale de instruire este disponibil aici

Pentru membrii Grupului de Lucru Funcțional pentru Evaluarea Perfomanței

  • 30 octombrie-1 noiembire 2019 - Întărirea capacității GLFEP în domeniul evaluării - formare orizontală I

Obiectivul sesiunii de instruire a fost creșterea competențelor membrilor GLFEP în ceea ce privește principalele aspecte legate de evaluare: Tipuri de evaluări, întrebări de evaluare, teoria program,ului ca puncta de plecare în realizarea evaluării, date cantitative și metode de analiză aferente, date calitative și metode de analiză aferente, indicatori de program, design-ului și controlul calității evaluării (proces și rezultate).

Setul complet de materiale de instruire este disponibil aici

  • 27-28 ianuarie 2020 - Indicatori

Obiectivul sesiunii de instruire a fost creșterea competențelor membrilor GLFEP în legătură cu indicatorii programelor operaționale finanțate din FESI, conform cadrului legislativ în vigoare (perioada de programare 2014-2020) și pregătit pentru viitor (perioada de programare 2021-2027). Sesiunea de training a acoperit și următoarele subiecte: tipuri de indicatori, caracteristici ale acestora, criteriile de calitate ale indicatorilor (SMART; CREAM; robustețe, validitate statistică), surse de date, proceduri de colectare de date în funcție de tipul indicatorilor, metodologii de identificare a valorii de bază și a țintelor indicatorilor.

Setul complet de materiale de instruire este disponibil aici