Date reutilizabile, de context economic și social, la dispoziția evaluatorilor intervențiilor cofinanțate din FESI

Articole(privind protectia datelor cu caracter personal si reutilizarea datelor)Intervențiile cofinanțate din fondurile europene reprezintă operațiuni complexe, ale căror efecte se întind de regulă dincolo de sfera imediată a intervenției. De aceea spre a măsura aceste efecte și mai ales spre a evalua impactul acestora, informațiile referitoare strict la rezultatele intervenției, la costurile acesteia ori la indicatorii pe care o  intervenție oarecare și-i propune nu sunt de regulă suficiente. Surprinderea întregii  game de efecte ale unei intervenții sau al unui grup de intervenții structurate în forma programelor operaționale, asupra mediului economic și social în care această intervenție se desfășoară presupune colectarea și utilizarea unui număr suficient de mare de infamații care să caracterizeze respectiva realitate economică și socială. Aceste informații de caracterizare sunt de regulă disponibile sub forma mărimilor statistice, fie ele indicatori fie indici,  atât sub forme primare cât și sub forme sintetice, în expresie fizică ori valorică după caz.

Echipa de experți a proiectului de asistență tehnică pentru întărirea capacitații de evaluare a reușit să identifice un număr de peste 100 de astfel de mărimi statistice, provenind din sursele cele  mai diverse începând cu Institutul National de Statistică – principalul furnizor de astfel de informații, continuând cu diferitele ministere de linie/de resort și agenții centrale, ajungând până la organisme de control și verificare ori instituții ale statului cu diverse responsabilități, toate fiind într-un fel sau altul în sfera proprie de responsabilitate producători și furnizori de informație statistică în măsură să  caracterizeze realitatea economică și socială, contextul altfel spus în care se desfășoară intervențiile cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții și asupra cărora acestea își fac simțite efectele.

În cadrul  proiectului de asistență tehnică s-a obținut până la această dată acceptul Institutului Național de Statistică, în conformitate cu prevederile Legii 109/2007 cu modificările și completările ulterioare pentru re-utilizarea datelor statistice publice furnizate de către  statistica națională, fiind în curs de desfășurare o acțiune prin care urmărim să obținem același drept de re-utilizare pentru marea majoritate a datelor și informațiilor cu caracter public oferite de către alte instituții ale statului. Scopul acestei acțiuni este de a pune aceste date la dispoziția evaluatorilor interesați astfel încât aceștia să le poată regăsi într-un format ușor accesibil (MS-EXCEL) și pe o singură platformă dedicată în acest scop (site-ul de web al proiectului de asistență tehnică pentru consolidarea capacitații de evaluare). Vom încerca pe măsură ce obținem drepturi de re-utilizare pentru mai multe seturi de date să oferim în plus și o modalitate mai atractivă de prezentare, oferind eventual pentru preluare și diferite forme de reprezentare grafică a acestor date.

Pentru moment datele disponibile de la Institutul Național de Statistică și care acoperă întreaga perioadă dintre 2007 (anul aderării României la Uniunea Europeană) și 2021 (ultimul an pentru care sunt disponibile în acest moment – aprilie 2020, date validate) sunt prezentate sub forma unor „workbook”-uri EXCEL, posibil de preluat de către orice utilizator al web-site-ului și grupate conform criteriilor statisticii naționale pe tematici: conturi naționale, forța de muncă, venituri, cercetare dezvoltare și inovare, activitatea întreprinderilor, agricultura, transporturi etc.

Seriile statistice astfel prezentate pot fi utilizate fie pentru analiza statistică de tip descriptiv dar și în calitate de bază pentru eventuale exerciții de modelare.

În fiecare an de proiect ne propunem atât să actualizăm seriile de date existente cât și să îmbogățim eventual cu noi seturi de date această colecție, astfel încât să contribuim prin aceasta la facilitarea demersului de evaluare dar și a celui de programare în aria gestiunii fondurilor europene.

Seturi de date aferente anului 2017
Seturi de date aferente anului 2018
Seturi de date aferente anului 2019 și 2020, unde a fost cazul
Seturi de date aferente anului 2020 și 2021, unde a fost cazul

Bibliografia