Dezvoltarea capacităţii pentru Analiză Cost – Beneficiu - Extins

Obiectivul general este de a contribui la îmbunătăţirea instrumentelor utile pentru luarea deciziilor asupra necesităţii şi oportunităţii finanţării proiectelor de investiţie din instrumentele structurale şi de a dezvolta capacitatea în acest domeniu.

Obiectivele specifice sunt următoarele:

  • De a evalua eficienţa şi eficacitatea practicii de a utiliza ACB în selectarea proiectelor finanţate prin instrumentele structurale, în special a proiectelor sub pragurile stabilite la nivel naţional şi de a identifica elemente de îmbunătăţire a acesteia;
  • De a furniza asistenţă pentru adresarea punctelor slabe identificate, inclusiv metode alternative care să evalueze meritul proiectelor de investiţii propuse;
  • De a facilita îmbunătăţirea cunoaşterii în domeniu în rândul actorilor implicaţi.

Sursa de finanţare: proiect finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică 2007-2013

Rezultatele aşteptate sunt următoarele:

  • Un raport de evaluare a eficienţei şi eficacităţii practicii referitoare la ACB

  • 10 lucrări/studii de caz pe teme care necesită clarificare

  • Două manuale privind Analiza Cost-Eficacitate şi Analiza Multicriterială 

  • Un studiu privind ratele de actualizare financiară şi economică (Rezumat executiv)

  • Un studiu privind rata internă de rentabilitate (Rezumat executiv)

  • Ghidul UE privind ACB tradus în limba română 

  • 300 participanţi la un program de instruire

  • 8 ateliere de lucru privind evaluarea şi selecţia proiectelor


Perioada de implementare: 10 decembrie  2010 - 10 mai 2012