Grupul de Lucru pentru Evaluare

 istock_000005327724xsmall_jpgGrupul de Lucru pentru Evaluare (GLE) este un grup de lucru inter-ministerial înființat încă din anul 2006. Acesta este format din membrii unităților de evaluare din cadrul tutor Autorităților de Management ce gestionează implementarea Instrumentelor Structurale.

Grupul de Lucru pentru Evaluare este condus de Directorul General al Autorității pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), iar în lipsa acestuia, de Directorul Unității Centrale de Evaluare din cadrul ACIS.

Secretariatul GLE este asigurat de Unitatea Centrală de Evaluare.

Rezultatele Grupului de Lucru pentru Evaluare

Până în prezent activitatea s-a materializat în:

3f_jpg

Pe lângă acestea, una dintre cele mai importante realizări ale GLE este aceea de a fi oferit un cadru propice pentru schimbul de experienţă între membrii unităţilor de evaluare, aducerea în discuţie a noutăţilor în domeniu, pentru asigurarea sprijinului necesar adresării problemelor identificate în activitatea de evaluare a unităţilor de specialitate, asigurând astfel un sistem de evaluare a instrumentelor structurale în permanentă îmbunătăţire.