Ghidul pentru evaluarea intermediară a Programelor Operaţionale din anul 2012

A fost elaborat “Ghidul pentru evaluarea intermediară a Programelor Operaţionale din anul 2012”, pentru a sprijini Autorităţile de Management în elaborarea termenilor de referinţă pentru cea de a doua evaluare intermediară din anul 2012 şi pentru asigura coerenţa şi coordonarea acestor evaluări.

Întâlniri ale Grupului de Lucru Evaluare

 2013

 
22 01.2013
 • Evoluțiile în domeniul evaluării la nivel de PO si CSNR
 • Noile proceduri de evaluare
 • Raportul privind măsurarea culturii de evaluare în contextul Instrumentelor Structurale în România - „Examinarea culturii de evaluare”
 • Raportul intermediar de progres nr.1 -”Examinarea culturii de evaluare” 
 • Raportul intermediar de progres nr.1 -”Îmbunătățirea utilizării în procesul de formulare a politicilor și de luare a deciziilor în domeniul Instrumentelor Structurale în România”
2012
 
1.10.2012
 • Testarea funcționalităților Instrumentului de Gestionare a Rezultatelor Evaluărilor pentru utilizatorii obișnuiți (testarea filtrelor, modalitatea în care sunt prezentate rezultatele)
 • Testarea funcționalităților pentru administratorii de conținut (testarea procedurilor pentru încărcare/modificarea conținutului bazei de date cu rapoarte)
 • Utilizarea Instrumentului de gestionare a rezultatelor cunoașterii la nivel de super-administrator.(modificarea structurii de bază, conținutul filtrului și alte funcționalități)
19.09.2012
 •  Prezentarea instrumentului pentru gestionarea rezultatelor evaluării şi a Ghidului de utilizare
 • Testarea instrumentului pentru gestionarea rezultatelor evaluării de către participanţi (funcţia de utilizator şi administrator)
17.08.2012
 • Prezentarea și dezbaterea Structurii Standard a Rapoartelor de Evaluare
 • Prezentarea și dezbaterea Nomenclatorului de Termeni
 •  Prezentarea și funcționalitățile Instrumentului de Gestionare a Rezultatelor Evaluărilor

04.07.2012

 • Evaluarea ex-ante. Experienţa poloneză şi lecţii pentru viitor
 • Implementarea recomandărilor din Raportul de Analiză a Sistemului de Evaluare. Procedurile de evaluare
 • Noua geografie economică. Compoziţia DuPont
 • Atelier de lucru- Analiza Contrafactuală

20.06.2012

 • Raportul iniţial al proiectului LOT2-SC 1 "Analiza culturii de evaluare"
 • Raportul iniţial al proiectului LOT2-SC 2 "Îmbunătăţirea utilizării evaluării în procesul de elaborare a politicilor şi în cel de luare a deciziilor în domeniul Instrumentelor Structurale din România"
 • Implementarea recomandărilor din Raportul de Analiză a Sistemului de Evaluare. Procedurile de evaluare

30.05.2012

 • Versiunea de lucru a ghidului privind evaluarea ex-ante a programelor pentru dezvoltare rurală 2014-2020
 • Implementarea recomandărilor din Raportul de Analiză a Sistemului de Evaluare. Procedurile de evaluare

19.04.2012

 • Analiza Contrafactuală a Impactului- instruire și atelier de lucru
 • Viitoarea Politică de Coeziune. Cadrul Strategic Comun pentru 2014-2020

27.03.2012

 • Ghid privind evaluarea ex-ante
 • Raportul pilot privind indicatorii de rezultat
 • Monitorizarea şi evaluarea Politicii de Coeziune. FSE
 • Evaluarea recţiei FSE la criza economică şi financiară
 • Privire de ansamblu asupra conferinţei internaţionale de evaluare
 • Economia reţelelor
 • Implementarea recomandărilor generate de Raportul de Evaluare a Sistemului de Evaluare

29.02.2012

 • Prezentarea stadiului evaluărilor la nivel de programe operaţionale
 • Metodologia analizei dezvoltării locale
 • Implementarea recomandărilor generate de Raportul de Evaluare a Sistemului de Evaluare
 • Analiza Contrafactuală a Impactului- atelier de lucru

31.01.2012

 • Prezentarea stadiului evaluărilor la nivel de programe operaţionale
 • Analiza Contrafactuală a Impactului- atelier de lucru
 • Analiza factorilor interesaţi

2011

30.11.2011

 • Prezentări pentru creşterea gradului de conştientizare asupra evaluării, ţinute în cadrul Comitetelor de Monitorizare
 • Raportul strategic
 • Analiza Contrafactuală a Impactului- atelier de lucru
 • Buna guvernanţă
 • Conceptul conferinţei internaţionale de evaluare

26.10.2011

 • Competitivitatea
 • Reglementări pentru următoarea perioadă de programare
 • Atelierul de Lucru al Reţelei de Evaluare
 • Ghidul privind Evaluarea Intermediară
 • Ghidul privind Analiza contrafactuală a impactului

Citește mai mult ...

Dr. Judit Habuda, Preşedinte a Societăţii de Evaluare din Ungaria vorbeşte Grupului de Lucru pentru Evaluare

Dr. Judit Habuda, Preşedinte al Societăţii de Evaluare din Ungaria vorbeşte Grupului de Lucru pentru Evaluare despre experiența în evaluare a altor State Membre.

Unitatea Centrală de Evaluarea împreună cu unităţile de evaluare din cadrul Autorităţilor de Management au demarat încă din 2006 un proces laborios şi complex de stabilire a unui Sistem de Evaluare a Instrumentelor Structurale. Deşi în prezent acest Sistem este într-un stadiu avansat, întotdeauna mai este loc de îmbunătăţire. Reuniunile Grupului de Lucru pentru Evaluarea creează platforma prin intermediul căreia sunt aduse informaţii noi în sistem.

În cadrul reuniunii GLE din 22 februarie 2011 a fost invitată Dr. Judit Habuda, Preşedinte al Societăţii de Evaluare din Ungaria. Aceasta a vorbit membrilor Grupului de Lucru despre experienţa celorlalte State Membre în administrarea diferitelor sisteme de evaluare, despre bunele practici în domeniu, metodele de dezvoltare a capacităţii de evaluare, etc.

Dr. Habuda a vorbit despre ce înseamnă un Sistem de Evaluare, o abordare sistematică a evaluărilor. Exemple de Sisteme de Evaluare au fost date din Lituania şi Polonia.

Capacitatea de evaluare şi modalităţile de îmbunătăţire ale acesteia au fost de asemenea subiecte atinse de Dr. Habuda. Exemple au fost date din Lituania, Germania, Grecia, Belgia, Spania, Italia, Portugalia şi Polonia.