Întâlniri ale Grupului de Lucru Evaluare-Extins

 2013

 
22 01.2013
 • Evoluțiile în domeniul evaluării la nivel de PO si CSNR
 • Noile proceduri de evaluare
 • Raportul privind măsurarea culturii de evaluare în contextul Instrumentelor Structurale în România - „Examinarea culturii de evaluare”
 • Raportul intermediar de progres nr.1 -”Examinarea culturii de evaluare” 
 • Raportul intermediar de progres nr.1 -”Îmbunătățirea utilizării în procesul de formulare a politicilor și de luare a deciziilor în domeniul Instrumentelor Structurale în România”
 
2012
 
1.10.2012
 • Testarea funcționalităților Instrumentului de Gestionare a Rezultatelor Evaluărilor pentru utilizatorii obișnuiți (testarea filtrelor, modalitatea în care sunt prezentate rezultatele)
 • Testarea funcționalităților pentru administratorii de conținut (testarea procedurilor pentru încărcare/modificarea conținutului bazei de date cu rapoarte)
 • Utilizarea Instrumentului de gestionare a rezultatelor cunoașterii la nivel de super-administrator.(modificarea structurii de bază, conținutul filtrului și alte funcționalități)
19.09.2012
 •  Prezentarea instrumentului pentru gestionarea rezultatelor evaluării şi a Ghidului de utilizare
 • Testarea instrumentului pentru gestionarea rezultatelor evaluării de către participanţi (funcţia de utilizator şi administrator)
17.08.2012
 • Prezentarea și dezbaterea Structurii Standard a Rapoartelor de Evaluare
 • Prezentarea și dezbaterea Nomenclatorului de Termeni
 •  Prezentarea și funcționalitățile Instrumentului de Gestionare a Rezultatelor Evaluărilor

04.07.2012

 • Evaluarea ex-ante. Experienţa poloneză şi lecţii pentru viitor
 • Implementarea recomandărilor din Raportul de Analiză a Sistemului de Evaluare. Procedurile de evaluare
 • Noua geografie economică. Compoziţia DuPont
 • Atelier de lucru- Analiza Contrafactuală

20.06.2012

 • Raportul iniţial al proiectului LOT2-SC 1 "Analiza culturii de evaluare"
 • Raportul iniţial al proiectului LOT2-SC 2 "Îmbunătăţirea utilizării evaluării în procesul de elaborare a politicilor şi în cel de luare a deciziilor în domeniul Instrumentelor Structurale din România"
 • Implementarea recomandărilor din Raportul de Analiză a Sistemului de Evaluare. Procedurile de evaluare

30.05.2012

 • Versiunea de lucru a ghidului privind evaluarea ex-ante a programelor pentru dezvoltare rurală 2014-2020
 • Implementarea recomandărilor din Raportul de Analiză a Sistemului de Evaluare. Procedurile de evaluare

19.04.2012

 • Analiza Contrafactuală a Impactului- instruire și atelier de lucru
 • Viitoarea Politică de Coeziune. Cadrul Strategic Comun pentru 2014-2020

27.03.2012

 • Ghid privind evaluarea ex-ante
 • Raportul pilot privind indicatorii de rezultat
 • Monitorizarea şi evaluarea Politicii de Coeziune. FSE
 • Evaluarea recţiei FSE la criza economică şi financiară
 • Privire de ansamblu asupra conferinţei internaţionale de evaluare
 • Economia reţelelor
 • Implementarea recomandărilor generate de Raportul de Evaluare a Sistemului de Evaluare

29.02.2012

 • Prezentarea stadiului evaluărilor la nivel de programe operaţionale
 • Metodologia analizei dezvoltării locale
 • Implementarea recomandărilor generate de Raportul de Evaluare a Sistemului de Evaluare
 • Analiza Contrafactuală a Impactului- atelier de lucru

31.01.2012

 • Prezentarea stadiului evaluărilor la nivel de programe operaţionale
 • Analiza Contrafactuală a Impactului- atelier de lucru
 • Analiza factorilor interesaţi

2011

30.11.2011

 • Prezentări pentru creşterea gradului de conştientizare asupra evaluării, ţinute în cadrul Comitetelor de Monitorizare
 • Raportul strategic
 • Analiza Contrafactuală a Impactului- atelier de lucru
 • Buna guvernanţă
 • Conceptul conferinţei internaţionale de evaluare

26.10.2011

 • Competitivitatea
 • Reglementări pentru următoarea perioadă de programare
 • Atelierul de Lucru al Reţelei de Evaluare
 • Ghidul privind Evaluarea Intermediară
 • Ghidul privind Analiza contrafactuală a impactului

 05.09.2011

 • Prezentarea Ghidului pentru evaluările intermediare ale programelor operaţionale
 • Discuţii pe marginea unei broşuri privind utilitatea evaluării

28.07.2011

 • Conflictul de interese în cadrul misiunilor de evaluare
 • Analiza nevoilor de învățare. Program de instruire
 • Organizarea unei conferințe internaționale în domeniul evaluării
 • Atelier de lucru- evaluarea intermediară (partea IV)

30.06.2011

 • Concepte și idei privind monitorizarea și evaluarea post- 2013
 • Utilitatea evaluării- broșuri și prezentări pentru Comitetele de Monitorizare
 • Analiza nevoilor de învățare
 • Atelier de lucru- evaluarea intermediară (partea III)

26.05.2011

 • Sistemul de Evaluare a Instrumentelor Structurale (SEIS)- privire de ansamblu. Cunoștințe tacite
 • Strategia de învățare continuă pentru SEIS
 • Analiza evaluabilității
 • Atelier de lucru- evaluarea intermediară (partea II)

21.04.2011

 • Concepte și idei privind monitorizarea și evaluarea în practica europeana a politicii de coeziune în perioada de programare post- 2013
 • Raportul de analiza a Sistemului de Evaluare a Instrumentelor Structurale- remarci
 • Atelier de lucru- pregătirea pentru evaluările intermediare din 2012 (partea I)

28.03.2011

 • Prezentarea Raportului de sinteza privind evaluările PO-urilor  
 • Prezentarea website-ului www.evaluare-structurale.ro
 • Analiza nevoilor de instruire pentru membrii Comitetelor de Coordonare a Evaluării
 • Prezentarea aspectelor ce țin de programare pentru perioada post-2013

22.02.2011

 • Planul de măsuri prioritare pentru creșterea capacității de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune
 • Sistemul de Evaluare a Instrumentelor Structurale- capacitatea de evaluare a altor State Membre UE, eficiență și eficacitate
 • Raportul de Analiza privind starea actuală a sistemului de evaluare din România- cercetare de birou

  18.01.2011

 • Principalele aspecte referitoare la evaluare rezultate în cadrul reuniunilor Comitetelor de Monitorizare
 • Rezultatele evaluării intermediare a Programului Operațional pentru Asistență Tehnică, referitoare la DMI 1.2. Evaluare
 • Prezentarea Raportului Inițial al proiectului “Dezvoltarea capacității de evaluare a unităților de evaluare din cadrul Autorităților de Management și ACIS”
 • Cerințele și metodologia de realizare a analizei sistemului de evaluare curent
 • Stadiul actual al activităților de evaluare


2010

15.10.2010

 • Introducere. Aprobarea minutei reuniunii precedente a GLE (UCE)
 • Implementarea activităților de evaluare: stadiu. Propuneri de evaluări pentru următoarea perioadă (UCE) 
 • Reuniunea Evaluation Network a DG Regio. Prezentarea participării la conferința  „Evaluarea în beneficiul public: participare, politică și politici”, Praga, 6– 8 octombrie (UCE)
 • Prezentarea participării la Zilele Deschise2010. Discuții/Concluzii (AM și UCE)
 • Diverse: modificarea Programelor Operaționale și evaluarea strategică de mediu (UCE), remarci din punctul de vedere al evaluării referitoare la Rapoartele Anuale de Implementare, etc.


14.07.2010

 • Introducere. Rezumat la reuniunii precedente a GLE (UCE)
 • Aspecte ce țin de evaluare rezultate în cadrul reuniunilor Comitetelor de Monitorizare. Concluzii (AM și UCE)
 • Lecții învățate pe parcursul evaluărilor realizate. Concluzii (AM și UCE)
 • Evaluări propuse pentru perioada următoare (AM și UCE)
 • Prezentarea participării la reuniunea Parteneriatului pentru evaluarea FSE & Grupul de Lucru pentru Strategia Europeană de Ocupare, Bruxelles, 8 iunie 2010 (UCE)
 • Prezentarea participării la conferința  „Evaluările ex-post și cele de pe parcursul implementării ale programelor UE pentru dezvoltare”, Budapesta, 6–7 mai (UCE)
 • Prezentarea participării la conferința „Creionarea viitorului Fondului Social European - FSE și Europa în 2020”, Bruxelles, 23-24 iunie 2010 (UCE)


25.05.2010

 • Introducere. Rezumat la reuniunii precedente a GLE (UCE)
 • Implementarea evaluărilor intermediare: stadiu. Prezentarea Rapoartelor de Evaluare pentru evaluările finalizate.Propuneri pentru îmbunătățirea CdS pentru evaluări 
  • AM POS T
  • AM POS CCE
  • AM POS DRU
  • ACIS (evaluarea CSNR și POAT)
  • POS Mediu
  • PO DCA
  • Programele de Cooperare Teritorială
 •  
 • Prezentarea participării la conferința  „Evaluările ex-post și cele de pe parcursul implementării ale programelor UE pentru dezvoltare”, Budapesta, 6–7 mai (UCE)


29.03.2010

 • Introducere. Aprobarea minutei reuniunii precedente a GLE (UCE) 
 • Prezentarea rezultatelor focus-grup-ului referitor la sprijinul POAT pentru evaluarea IS și activitatea GLE (Expert cheie, Evaluarea Intermediară POAT)
 • Raport sinteză: introducere (UCE)
 • Raport sinteză: metodologie, plan de lucru, plan de implementare (Expert Cheie)
 • Discuții pe marginea Raportului sinteză (AM și UCE)


22.02.2010

 • Introducere. Aprobarea minutei reuniunii precedente a GLE (UCE)
 • Focus Grup – Evaluarea percepției membrilor GLE a eficacității GLE și a impactului sprijinului POAT pentru activitățile GLE (Expert Cheie- Evaluarea intermediară a POAT)
 • Aspecte ce țin de evaluare rezultate în cadrul reuniunii anuale a DG Regio. Discuții (UCE)
 • Probleme întâmpinate în implementarea evaluărilor (AM și UCE)
 • Raport sinteză: consultari pe marginea CdS (UCE)
 • Previziuni pe termed mediu (2010 -2011) (AM și UCE)
 • Input pentru pregătirea reuniunii bilaterale DG Regio – UCE din 24 februarie (AM și UCE)


2009

23.11.2009

 • Monitoring Committees results related to evaluation
 • Evaluation methodologies  proposed in the technical offers for SOP T, IEC SOP, HRD SOP, NSRF and OPTA
 • Lessons learnt from the first interim evaluation (ROP)
 • Miscellaneous

12.10.2009

 • Prezentarea activităților de evaluare întreprinse în cadrul contractului “Evaluarea intermediară a Programului Operațional Regional pentru perioada 01.01.2007 - 30.06.2009
 • Prezentarea activităților de evaluare întreprinse în cadrul contractului „Asistență tehnică pentru AM POS CCE pentru evaluarea intermediară 2009 a POS CCE”
 • Prezentarea activităților de evaluare întreprinse în cadrul contractului „Asistență tehnică pentru evaluarea intermediară a POS Transport 2007-2013”
 • Raport referitor la reuniunea Evaluation Network Meeting, 21-22 sept., Bruxelles
 • Prezentare referitoare la Zilele Deschise, 5-8 oct
 • Stadiul proiectelor elaborate de UCE, finanțate din POAT


19.06.2009

 • Aspecte ce țin de evaluare rezultate în cadrul reuniunilor Comitetelor de Monitorizare
 • Raport privind reuniunea Parteneriatului pentru Evaluarea FSE, 17-18 iun, Bruxelles
 • Discuții pe marginea raportului „Eficiența: costuri unitare în proiecte majore”
 • Discuții pe marginea raportului de evaluare „Studiu privind sistemele de management și de implementare”    


23.04.2009

 • Stadiul evaluărilor intermediare
 • Propuneri privind Documentul de Lucru nr. 7
 • Raport privind reuniunea Evaluation Network- 2-3 apr., Bruxelles
 • Raport privind reuniuneaParteneriatului pentru Evaluarea FSE- 11 mar, Bruxelles
 • Prezentare privind participarea la conferința internațională “Evaluarea Fondurilor Europene: îmbunătățirea calității și utilizării , 26-27 mar, Vilnius
 • Stadiul proiectelor elaborate de UCE, finanțate din POAT
 • Prezentare EVALROM


2008

9- 10.12.2008

 • DG Regio – Mesajul Unității de Evaluare
 • Evaluarea în România - Strategia Națională de Evaluare și implementarea acesteia
 • Principalele aspecte refritoare la evaluare rezultate în cadrul ultimei runde de reuniuni a Comitetelor de Monitorizare și stadiul pregătirii evaluărilor din 2009
 • Progresul revizuirii indicatorilor și analiza cost-beneficiu
 • Prezentare și discuții privind Caietul de Sarcini pentru întărirea funcției de evaluare a Instrumentelor Structurale 
 • Prezentare și discuții privind Ghidul de raportare către Comitetele de Monitorizare a activităților de evaluare
 • Prezentare și discuții privind Documentul DG Employment referitor la evaluarea egalității de sexe
 • Cum ar putea fi evaluate obiectivele politicilor regionale?


14.07.2008

 • Sistemul de Evaluare a Instrumentelor Structurale în Polonia.
 • Elaborarea caietelor de sarcini. Implementarea evaluărilor
 • Metodologia. Elaborarea ofertei tehnice pentru proiectele de evaluare.


6.06.2008

 • Caiet de sarcini: evaluarea sistemului de implementare a Instrumentelor Structurale în România
 • Caiet de sarcini: evaluarea calității și relevanței cuantificării obiectivelor (i.e. disponibiltatea datelor și a indicatorilor)
 • Caiet de sarcini: evaluarea măsurilor de informare și publicitate


15.02.2008

 • Planurile multi-anuale de evaluare: stadiul elaborării și aprobării acestora
 • Organizarea evaluărilor în 2008: planul anula de evaluare, elaborarea caietelor de sarcini, pregătirea documentației de atribuire, implementarea evaluărilor
 • Prezentarea proiectelor elaborate de Unitatea Centrală de Evaluare pentru a fi finanțate din POAT 
 • Elaborarea Ghidului Național de Analiză Cost-Beneficiu  
 • Monitorizarea și evaluarea indicatorilor: lista indicativă și modele de raportare 
 • Prezentarea sesiunilor de instruire ce urmează a fi organizate în cadrul contractului „Schema de evaluare intermediară PHARE”

04.10.2007

 • Construirea capacităţii de evaluare- principalele activităţi întreprinse până în prezent
 • Dezvoltarea capacităţii de evaluare
 • Manualul de proceduri pentru evaluare
 • Stadiul pregătirii planurilor de evaluare
 • Evaluarea ex-ante a Documentelor Cadru de Implementare

2007

12.04.2007

 • Analiza cost-beneficiu
 • Structura standard a planurilor multi-anuale de evaluare
 • Textul standard privind monitorizarea şi evaluarea din OP-uri
 • SMIS

30.01.2007

 • Prezentarea planurilor multi-anuale de evaluare ale POS T, POS M, POS CCE, POS DRU, POR, PODCA, CTE, POAT, CSNR

2006

28.11.2006

 • Revizuirea versiuni finale a Manualului de Proceduri pentru Evaluare
 • Planurile multi-anuale de evaluare ale programelor operaţionale
 • Revizuirea capitolului privind evaluarea din cadrul Programelor Operaţionale
 • Reuniunea DG Regio Evaluation Network

24.10.2006

 • Revizuirea versiuni finale a Manualului de Proceduri pentru Evaluare
 • Planurile multi-anuale de evaluare ale programelor operaţionale
 • Reuniunea DG Regio Evaluation Network

05.09.2006

 • Evaluarea ex-ante- controlul calităţii raportului de evaluare ex-ante
 • Evaluarea ex-ante a CSF 2000-2006 în Irlanda
 • Controlul calităţii rapoartelor de evaluare intermediară

20.07.2006

 • Evaluarea ex-ante
 • Proceduri de evaluare
 • Prezentarea rezultatelor studiului privind cultura de evaluare în România

15.06.2006

 • Instruirea personalului din unităţile de evaluare din cadrul autorităţilor de management pentru programele operaţionale 2007-2013 (a treia parte)
 • Propunere de mandat pentru unităţile de evaluare din cadrul autorităţilor de management şi fişa postului membrilor acestora
 • Progresul analizei culturii de evaluare din România

18.05.2006

 • Instruirea personalului din unităţile de evaluare din cadrul autorităţilor de management pentru programele operaţionale 2007-2013 (a doua parte)
 • Propunere de mandat pentru unităţile de evaluare din cadrul autorităţilor de management şi fişa postului membrilor acestora
 • Planul de creştere a nivelului de conştientizare privind evaluarea (plan actualizat)

12.04.2006

 • Instruirea personalului din unităţile de evaluare din cadrul autorităţilor de management pentru programele operaţionale 2007-2013 (prima parte)
 • Progresul analizei culturii de evaluare din România
 • Planul de creştere a nivelului de conştientizare privind evaluarea
 • Aprobarea mandatului GLE, a modelului de evaluare, a standardelor de evaluare

22.02.2006

 • Mandatul GLE
 • Strategia Naţională de Evaluare
 • Standarde de evaluare
 • Propunere pentru organizarea funcţiei de evaluare
 • Plan de acţiuni pentru 2006
 • Programele operaţionale şi evaluarea.