Semnarea deciziei de finanțare pentru proiectul “Realizarea sistemului de evaluare a performanţei personalului care gestionează fonduri UE”

Semnarea deciziei de finanțare pentru proiectul “Realizarea sistemului de evaluare a performanţei personalului care gestionează fonduri UE”

 

La data de 4 iunie 2015 a fost semnata Decizia de finanțare pentru proiectul Realizarea sistemului de evaluare a performanţei personalului care gestionează fonduri UE”.

Obiectivul proiectului este acela de a sprijini Ministerul Fondurilor Europene în elaborarea unui sistem de evaluare a performanţei, pentru funcţionarii implicaţi în gestionarea fondurilor structurale şi de coeziune.

Acest proiect contribuie la atingerea obiectivului global al Programului Operațional Asistenta Tehnica si anume va contribui la asigurarea de standarde comune și instrumente necesare unui proces eficient de gestionare şi implementare a instrumentelor structurale.

Rezultate așteptate:

Raport privind sistemul de evaluare a performantei personalului care gestionează fonduri UE şi asistenta în diseminarea acestuia.

Beneficiarul acestui proiect este Ministerul Fondurilor Europene. Proiectul se adresă prin natura sa următorului grup ţintă: Autorităţi de Management, Organisme Intermediare, Autoritatea de Audit, Autoritatea de Certificare şi Plată, Comisia Europeană.

Valoarea eligibila a proiectului: 2.203.290 lei (FEDR 1.652.467,50 lei din Fondul de Dezvoltare Regională, cofinanţare 550.822,50 lei) 

Durata: 17 luni.