Proiect pentru Acordul Cadru în domeniul evaluării- LOT 1

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale anunță aprobarea și lansarea proiectului pentru Acordul Cadru în domeniul Evaluării - LOT 1. Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Asistență Tehnică.

Obiectivul general  al acestui proiect este de a contribui la consolidarea capacității de coordonare a implementării instrumentelor structurale, precum și la îmbunătățirea calității, eficacității, consistenței asistenței financiare, a strategiei și implementării programelor operaționale.

Obiectivul specific al proiectului constă în furnizarea de asistență tehnică pentru realizarea de studii de evaluare în domeniul instrumentelor structurale.

Rezultatele anticipate în urma implementării sunt rapoarte de evaluare (meta evaluări la nivel național, evaluări specifice pe anumite teme, evaluări ex-ante, evaluări continue ale PND, CSNR, POAT, evaluări strategice și ad-hoc, etc) realizate, publicate și diseminate.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 57 luni, respectiv ianuarie 2011- septembrie 2015.