Funcţiuni

evg2


Unitatea Centrală de Evaluare este organizată la nivelul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, îndeplinind următoarele funcţiuni:

   • de evaluare a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă şi a Programului Operaţional Asistenţă Tehnică;

   • de coordonare a evaluării instrumentelor structurale în România, inclusiv dezvoltarea capacităţii de evaluare.

Până la sfârşitul anului 2010, UCE a asigurat funcţiunea de evaluare intermediară a Programului PHARE, a Facilităţii de Tranziţie şi a Facilităţii Schengen în România
UCE asigură, de asemenea, secretariatul Grupului de Lucru pentru Evaluare şi a Grupului de Lucru pentru Analiza Cost-Beneficiu.