Finalizare proiect "Examinarea culturii de evaluare"

Proiectul ”Examinarea culturii de evaluare” s-a finalizat

La data de 28 februarie 2015 s-a finalizat implementarea proiectului „Examinarea culturii de evaluare”, cod SMIS 43465, cofinanțat din FEDR prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007 – 2013, Axa prioritară 1 – Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor, Domeniul major de intervenție 1.2 ”Evaluare”.

Principalul obiectiv al proiectului a fost de a contribui la îmbunătățirea calității, eficacității și consistenței DMI 1.2 Evaluare al POAT prin furnizarea unui mecanism ce poate aprecia gradul de atingere a obiectivului acestui domeniu major de intervenție și anume dezvoltare unei culturi comune de evaluare în cadrul sistemului de management al instrumentelor structurale, atât cantitativ, cât și calitativ. Obiectivul specific al proiectului a fost acela de a sprijini Unitatea Centrală de Evaluare și AM POAT pentru:

  • Investigarea teoriei care stă la baza strategiei DMI 1.2 al POAT și semnalarea oricărei probleme în design-ul sau în implementarea acestuia;
  • Dezvoltarea unei metodologii pentru evaluarea continuă a dezvoltării culturii de evaluare și stabilirea panelului cercetării;
  • Măsurarea anuală a progresului culturii de evaluare.
  • Dezvoltarea conceptului de evaluare adaptat particularităților fondurilor UE și Politicii de Coeziune a UE în România;

Rezultatele obținute:

  1. Definiția culturii de evaluare;
  2. Metodologia pentru măsurarea culturii de evaluare;
  3. Trei rapoarte anuale de măsurare a Culturii de evaluare;
  4. Trei evenimente pentru prezentarea, explicarea şi împărtăşirea rezultatelor;

 

Valoarea deciziei de finanțare a fost de 1.023.868,00 lei eligibil, din care FEDR 870.287,80 lei.