Finalizare proiect ” Îmbunătăţirea sistemului de indicatori utilizaţi în monitorizarea şi evaluarea Programelor Operaţionale şi Cadrului Strategic Naţional de Referinţă”

Proiect  ” Îmbunătăţirea sistemului de indicatori utilizaţi în monitorizarea şi evaluarea  Programelor Operaţionale şi Cadrului Strategic Naţional de Referinţă”

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătăţirea instrumentelor care sprijină observarea şi analizarea progresului şi efectelor programelor operaţionale şi Cadrului Strategic Naţional de Referinţă, îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor, precum şi identificarea eventualelor probleme în vederea luării unor măsuri de corectare.

Obiectivul specific al acestui proiect este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii sistemului de indicatori de monitorizare şi evaluare a programelor operaţionale şi a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă, prin elaborarea unui ghid privind indicatorii şi diseminarea acestuia în rândul actorilor implicaţi în gestionarea instrumentelor structurale.

Rezultatele obţinute:

  • Raport de analiză a sistemului de indicatori şi o versiune actualizată a acestuia;
  • Metodologie de monitorizare a efectelor asupra mediului a programelor operaţionale (analiza şi linii directoare pentru monitorizarea impactului asupra mediului );
  • Raport de analiză a furnizării şi diseminării de informaţii statistice la nivel teritorial în România (inclusiv bază de metadate statistice)

Buget proiect 569.219,86 lei