Calitatea de membru

Rețeaua de Evaluare cuprinde, de o manieră largă, managerii evaluărilor care acționează în instituțiile publice care solicită astfel de activități și practicienii în domeniu care furnizează servicii de evaluare.

Rețeaua acoperă și un grup mai larg de alți factori interesați în domeniul evaluării, inclusiv mediului academic, cu scopul de a promova calitatea în procesul de evaluare și cultura de evaluare în România.

Pentru a aduce valoare adăugată și a fi sustenabilă, este important ca membrii Rețelei să fie împărtășească unele valori și interese comune, pentru a se facilita cooperarea și coeziunea. Pe de altă pate este important să se asigure și diversitatea în ceea ce privește profilul membrilor rețelei cu scopul de a stimula caracterul inovativ și de relaționare între aceștia.