Anunț finalizare proiect „Dezvoltarea capacităţii de evaluare a unităţilor de evaluare din cadrul Autorităţilor de Management şi ACIS”

  eu small                                                    guv small                                                   is small                                                                     

 Proiect   „Dezvoltarea capacităţii de evaluare a unităţilor de evaluare din cadrul Autorităţilor de Management şi ACIS”

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013

 

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului  a fost de a contribui la dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzător prin acţiuni ce au ca obiectiv asigurarea unui nivel comun de experienţă şi cunoştinţe în domeniul evaluării printre actorii implicaţi.

Obiectivul specific al acestui proiect a fost de a acorda asistenţă tehnică şi instruire în vederea:

 • perfecţionării cadrului comun aferent evaluării Instrumentelor Structurale şi a instrumentelor de lucru existente;
 • îmbunătăţirea cunoştinţelor şi aptitudinilor în domeniul evaluării;
 • creşterii gradului de conştientizare a membrilor Comitetelor de Monitorizare şi ai Comitetului Naţional de Coordonare privind utilitatea evaluărilor în procesele de implementare a programelor operaţionale, respectiv CSNR.

Beneficiarul proiectului: Unitatea Centrală de Evaluare din cadrul Autorității pentru coordonarea Instrumentelor Structurale

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt următoarele:

Activitatea 1:

 • analiza sistemului curent de evaluare şi propuneri de îmbunătăţire a acestuia agreate şi implementate;
 • traducere actualizată a Ghidului Evalsed.

Activitatea 2:

 • un raport de analiză a nevoilor de instruire a personalului unităţilor de evaluare;
 • membrii unităţilor de evaluare instruiţi în domeniul evaluării, la nivel avansat;
 • cel puţin 60 de membri ai Comitetelor de Coordonare a Evaluării instruiţi în domeniul evaluării, la nivel începător;
 • 11 membri ai unităţilor de evaluare participanţi la stagii de pregătire în unităţile de evaluare ale altor state membre;
 • un Manual de evaluare a instrumentelor structurale în România pentru avansaţi;
 • un Manual de evaluare a instrumentelor structurale în România pentru începători.
 • Activitatea 3:
 • 17 reuniuni ale Grupului de Lucru pentru Evaluare organizate
 • asistenţă tehnică furnizată
 • statutul de membru în reţele/asociaţii de evaluare pentru 6 membri ai UCE obţinut
 • 7 publicaţii în domeniul evaluării achiziţionate

Activitatea 4:

 • prezentări în şapte comitete de monitorizare
 • broşură privind utilitatea evaluării elaborată şi publicată în 1000 exemplare
 • o conferinţă internaţională organizată
 • 29 de tipuri de broşuri realizate, într-un număr total de 2670, diseminate participanţilor la conferinţă
 • pagina de web realizată

Buget proiect 3.326.050 lei, din care 2.236.000 lei finanțat din POAT