Decizia de finanțare pentru proiectul Susţinerea dezvoltării capacităţii de evaluare a personalului Unităţii Centrale de Evaluare prin participarea la conferinţe, seminarii şi cursuri în domeniul evaluării

La data de 22.03.2012 a fost semnată decizia de finanțare pentru  Proiectul   „Susţinerea dezvoltării capacităţii de evaluare a personalului Unităţii Centrale de Evaluare prin participarea la conferinţe, seminarii şi cursuri în domeniul evaluării” (D:F: 1.2/094/22.03.2012),  cofinanțat din FEDR prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007-2013.

Valoarea proiectului 646.272,00 lei cu TVA

Beneficiar: ACIS - Unitatea Centrală de Evaluare

Obiectivul proiectului este de a contribui la dezvoltarea capacităţii de evaluare a membrilor Unităţii Centrale de Evaluare prin îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor în domeniul evaluării şi domeniilor conexe şi specializarea profesională a personalului.

Obiectivul specific al proiectului este de acorda asistenţă tehnică pentru:

  • acumularea de cunoştinţe necesare pentru utilizarea de noi metodologii de evaluare şi a informaţiilor din domeniile conexe, prin participarea la cursuri de instruire şi seminarii în domeniu;.
  • integrarea membrilor Unităţii Centrale de Evaluare în reţeaua internaţională a furnizorilor şi beneficiarilor de servicii de evaluare prin participarea la conferinţe internaţionale în domeniul evaluării şi a domeniilor conexe pentru care se iniţiază evaluări;

Activităţi previzionate a se realiza

  • Asigurarea participării la conferinţe în domeniul evaluării a personalului UCE pentru îmbunătăţirea networkingului şi a cunoştinţelor privind metodele şi tehnicile de evaluare din experienţa internaţională în domeniu.
  • Asigurarea participării personalului UCE la seminarii şi cursuri de instruire în domeniul evaluării şi în domeniile conexe.

Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării

  • Participarea personalului UCE la conferinţe, seminarii şi cursuri în domeniul evaluării şi în domeniile conexe în vederea realizării unei culturi comune în domeniul evaluării.