Finalizare proiect „Susţinerea dezvoltării capacităţii de evaluare a personalului Unităţii Centrale de Evaluare prin participarea la conferinţe, seminarii şi cursuri în domeniul evaluării”, cod SMIS 40880

S-a finalizat proiectul ” Susţinerea dezvoltării capacităţii de evaluare a personalului Unităţii Centrale de Evaluare prin participarea la conferinţe, seminarii şi cursuri în domeniul evaluării

 

La data de 1 aprilie 2015 s-a finalizat implementarea proiectului „Susţinerea dezvoltării capacităţii de evaluare a personalului Unităţii Centrale de Evaluare prin participarea la conferinţe, seminarii şi cursuri în domeniul evaluării”, cod SMIS 40880”, cod SMIS 40880, cofinanțat din FEDR prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007 – 2013, Axa prioritară 1 – Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor, Domeniul major de intervenție 1.2 ”Evaluare”.

Principalul obiectiv al proiectului a fost de a contribui la dezvoltarea capacităţii de evaluare a membrilor Unităţii Centrale de Evaluare prin îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor în domeniul evaluării şi domeniilor conexe şi specializarea profesională a personalului.

Obiectivul specific al proiectului este de acorda asistenţă tehnică pentru:

  • acumularea de cunoştinţe necesare pentru utilizarea de noi metodologii de evaluare şi a informaţiilor din domeniile conexe, prin participarea la cursuri de instruire şi seminarii în domeniu;
  • integrarea membrilor Unităţii Centrale de Evaluare în reţeaua internaţională a furnizorilor şi beneficiarilor de servicii de evaluare prin participarea la conferinţe internaţionale în domeniul evaluării şi a domeniilor conexe pentru care se iniţiază evaluări;

Rezultatelor obținute în urma implementării au fost:

  • Participarea personalului UCE la conferinţe, seminarii, cursuri, întâlniri, mese rotunde, grupuri de lucru  și reuniuni naționale și internaționale în domeniul evaluării şi în domeniile conexe în vederea realizării unei culturi comune în domeniul evaluării.
  • Asocierea Unității Centrale de Evaluare la rețele și asociații profesionale în domeniul evaluării.

 

Valoarea deciziei de finanțare a fost de 646.272,00 lei eligibil, din care FEDR 549.331,20 lei.