Realizarea de evaluări în perioada 2009-2010-Extins

Obiectivul general este de a contribui la consolidarea capacităţii de coordonare a implementării Instrumentelor Structurale şi la dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzător prin acţiuni ce vizează asigurarea unui nivel comun de experienţă şi cunoştinţe în rândul actorilor implicaţi.

Obiectivul specific al proiectului este de realiza activităţile de evaluare a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă şi a Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică, aferente perioadei 2009-2010.

Sursa de finanţare: proiect finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică

Rezultatele sunt următoarele:

  • cel puţin 4 evenimente organizate de diseminare

Perioada de implementare a proiectului: 12.10.2009-12.04.2011