A fost semnata Decizia de finanţare pentru proiectul „Îmbunătățirea utilizării evaluării în procesul de formulare a politicilor și de luare a deciziilor în domeniul instrumentelor structurale în România”

La data de 30.07.2012 a fost semnată decizia de finanțare pentru  Proiectul   „Îmbunătățirea utilizării evaluării în procesul de formulare a politicilor și de luare a deciziilor în domeniul instrumentelor structurale în România” (D:F: 1.2/109/30.07.2012), cofinanțat din FEDR prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007-2013.

 Valoarea proiectului:  1.507.096,00 lei cu TVA

Beneficiar: ACIS - Unitatea Centrală de Evaluare

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al acestui contract subsecvent este de a contribui la îmbunătățirea utilizării rezultatelor evaluării instrumentelor structurale, în vederea unei mai bune formulări a politicilor și a unui proces decizional mai calitativ pentru a obține o eficacitate și eficiență sporite în cadrul perioadei curente de programare, precum și al celei viitoare.

Obiectivul specific al acestui proiect este de a sprijini Unitatea Centrală de Evaluare pentru a întări utilizarea evaluării în procesul de decizie și de formulare a politicilor, prin:

  • Crearea unui instrument de gestionare a rezultatelor evaluărilor (evaluation knowledge management tool);
  • Examinarea și sintetizarea rezultatelor evaluărilor;
  • Realizarea de analize ale politicilor relevante pentru perioada de programare actuală, precum și pentru perioada 2014-2020;
  • Facilitarea dezbaterilor de către factorii de decizie și de formulare a politicilor asupra aspectelor-cheie ale programării și implementării instrumentelor structurale;
  • Evidențierea bunelor practici și încurajarea utilizării lor la o scară mai largă în cadrul programelor operaționale;

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului vor fi următoarele:

Activitatea 1: Crearea unui instrument de gestionare a rezultatelor evaluărilor

1) Compilarea și facilitarea dezbaterilor privind Nomenclatorul în cadrul Grupului de Lucru pentru Evaluare;

2) Prelucrarea rapoartelor de evaluare existente în scopul gestionării cunoașterii (cel puțin 17 rapoarte);

3) Dezvoltarea funcțiunii cross-reference pe pagina web a GLE;

4) Realizarea unui format standard al raportului de evaluare care să permită crearea de legături;

5) Oferirea de servicii hotline pentru evaluatorii care utilizează instrumentul de gestionare a cunoașterii; solicitările de sprijin pot fi realizate de către evaluatori prin telefon sau prin e-mail;

6) Elaborarea unui Ghid pentru gestionarea rezultatelor evaluăși facilitarea dezbaterilor pe marginea acestuia în cadrul Grupului de Lucru pentru Evaluare.

Activitatea 2: Prelucrarea și utilizarea rezultatelor evaluărilor

Examinarea și sintetizarea rezultatelor evaluărilor și analize ale politicilor relevante pentru perioada de programare actuală și viitoare. Sectoarele prioritare pentru analizele de politici sunt următoarele, fără a se limita la acestea: sănătate, educație, forța de muncă, asistența socială, mediul de afaceri, capacitatea administrativă aferentă gestionării instrumentelor structurale etc.

Activitatea 3: Facilitarea dezbaterilor factorilor de decizie și ai celor de formulare a politicilor cu privire la aspectele-cheie ale instrumentelor structurale, diseminarea bunelor practici și încurajarea utilizării lor la o scară mai largă în cadrul programelor operaționale

Prezentarea, explicarea și împărtășirea rezultatelor activității unui public mai larg și organizarea diverselor evenimente specifice/reuniuni/întâlniri.  (aproximativ 10)