Prezentare

is
Unitatea Centrală de Evaluare
asigură emiterea unor opinii independente supra relevanţei, eficienţei, eficacităţii, impactului, sustenabilităţii şi coerenţei documentelor strategice, programelor şi proiectelor finanţate de Uniunea Europeană în vederea contribuirii la procesul de luare a deciziilor privind priorităţile de finanţare, alocarea resurselor şi gestionarea intervenţiilor, precum şi la creşterea responsabilizării factorilor implicaţi în derularea acestor intervenţii.