Noțiuni generale despre Rețeaua de evaluare din România

Rețeaua de Evaluare din România

 • Va implica atât managerii evaluărilor, cât și practicieni dar și alți factori interesați în domeniul evaluării, inclusiv mediului academic.
 • Va avea drept activitate principală împărtășirea celor mai bune practici, informații, idei și experiențe în domeniul evaluării.

De ce să te alături RER?

 • Pentru dezvoltarea profesională în domeniul evaluării;
 • Pentru dezvoltarea domeniului evaluării în general;
 • Pentru a crea relații profesionale în domeniul evaluării;
 • Pentru a împărtăși informații relevante cu alți membri.

Ce facem?

 • Verificăm și pregătim seturile de date statistice și administrative pentru fiecare evaluare prevăzută în planurile de evaluare ale AP, POC, POCU, POAT și POIM
 • Contribuim la asigurarea unei capacități administrative adecvate a Biroului Evaluare Programe din cadrul MFE
 • Urmărim creșterea nivelului de rigurozitate științifică a evaluărilor AP, POC, POCU și POIM
 • Asigurăm un cadru adecvat pentru realizarea dialogului cu privire la evaluarea FESI
 • Urmărim creșterea nivelului de competențe în domeniul evaluării la nivelul tuturor participanților