Mandatul Grupului de Lucru pentru Evaluare

istock_000005476303xsmall_jpg

Grupul de Lucru pentru Evaluare (GLE) funcționează în baza unui mandat agreeat de toate unitățile de evaluare din cadrul Autorităților de Management.

Principala sarcină a GLE este de a analiza și agreea, la nivel tehnic, structurile, sistemele și procedurile referitoare la evaluarea programelor finanțate din instrumentele structurale. Acesta este responsabil de a emite recomandări care țintesc la îmbunătățirea evaluării coordonate a Cadrului Strategic Național de Referință și a programelor operaționale.