Contact

Această pagină a fost dezvoltată în cadrul proiectului “Asistență tehnică pentru susținerea capacității de evaluare”

  • Autoritate contractantă: Ministerul Fondurilor Europene
  • Beneficiar: Direcția Generală Programare și Coordonare de Sistem
  • Adresă de contact: mfe.at.ro@ro.ey.com