Biblioteca de evaluare

logo kmt 120Doriţi să consultaţi cu uşurinţă studiile realizate de evaluatori independenţi despre rezultatele obţinute şi aşteptate în urma investiției fondurilor europene în România?

 

Începând din ianuarie 2013, Unitatea Centrală de Evaluare din cadrul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, a publicat o bibliotecă centralizată a tuturor rapoartelor de evaluare emise până în prezent la nivelul programelor operaţionale şi Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, 2007-2013. Aceste rapoarte reprezintă opinii independente cu privire la succesul proiectelor şi programelor operaționale finanţate prin fonduri UE în România. Studiile includ exemple de bune practici şi lecţii învăţate, precum şi recomandări pentru îmbunătățirea punctelor slabe.

Unitatea Centrală de Evaluare îşi va continua eforturile pentru dezvoltarea Bibliotecii, prin actualizarea bazei de rapoarte de evaluare pe măsură ce acestea vor fi emise şi prin popularea acesteia cu alte documente asociate evaluării, cum ar fi studii şi analize privind nevoile de dezvoltare şi pregătirea viitoarei perioade de programare, cu speranța că aceasta "va contribui la creşterea culturii de evaluare şi la transparenţa utilizării fondurilor europene".

Raportul dorit poate fi găsit cu ajutorul unui motor de căutare, după criterii precum:

  • anul publicării,
  • tipul şi obiectivul evaluării,
  • obiective tematice vizate în cadrul evaluării,
  • potenţiali beneficiari şi grupuri ţintă,
  • metode şi instrumentele de evaluare utilizate.

Pentru optimizarea căutării, toți cei interesați sunt invitaţi să consulte Ghidul de utilizare şi să transmită întrebări şi sugestii de îmbunătăţire la adresa de e-mail: mfe.at.ey@ro.ey.com

Instrumentul de gestionare a rezultatelor evaluării a fost dezvoltat în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea utilizării evaluării în procesul de formulare a politicilor şi de luare a deciziilor în domeniul Instrumentelor Structurale în România", Cod SMIS 41649, finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013.