Beneficiile și avantajele pe care le conferă calitatea de membru în cadrul RER sunt:

  • Accesul facil la informații relevante și de actualitate, bune practici, metode de evaluare specifice unui anumit domeniu de politică publică;
  • Accesul la un mediu inovativ și competitiv de învățare;
  • Facilitarea unor întâlniri cu experți internaționali care activează în domeniul evaluării, precum și participarea la conferințe, workshop-uri și alte activități de formare;
  • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la aspectele importante pentru practica evaluării;
  • Accesul la resurse documentare relevante pentru domeniul și practica evaluării de politici publice în România și la nivel internațional;
  • Posibilitatea de a iniția colaborări noi cu experți consacrați la nivel național/internațional.