Forumuri

Categorii

Asset Publisher

Erata și punct de vedere diferit a AM POAT cu privire la al treilea raport de evaluare a POAT 2014-2020.pdf

Document

Erata și punct de vedere diferit a AM POAT cu privire la al treilea raport de evaluare a POAT 2014-2020

RO final Output 3 RAS LIOP Energy_FINAL_RO.pdf

Document

Raport de evaluare la jumătatea perioadei și actualizare a situației proiectelor selectate cu finanțare FESI în curs de implementare și recomandări privind implementarea în perioada de programare...

Al doilea raport de evaluare POC TIC

Livarbilul Raport intermediar de evaluare cu evaluări în curs ale anumitor proiecte selectate finanțate prin FESI, aprobate după 30 iunie 2020 a fost dezvoltat în cadrul Acordului privind...

Al doilea raport de evaluare POC TIC

Al doilea raport de evaluare a intervențiilor Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 în domeniul tehnologia informației și comunicațiilor.

Sprijin în vederea elaborării planurilor de evaluare aferente programelor operaționale finanțate din Politica de Coeziune 2021-2027

Articole(privind protectia datelor cu caracter personal si reutilizarea datelor)

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunţă publicarea Ghidului pentru elaborarea planurilor de evaluare aferente programelor operaţionale finanţate din Politica de Coeziune 2021-2027 în Romania.

Noile reglementări ale UE privind Politica de Coeziune oferă cadrul general în ceea ce privește desfășurarea evaluării. În comparație cu perioada anterioară, 2014-2020, când abordarea metodologică a evaluării a fost clar definită, mai ales cu privire la evaluarea de impact a programului, acum statele membre trebuie să își definească propria abordare metodologică în ceea ce privește  evaluarea de program, beneficiind de un grad ridicat de libertate în acest sens.

În acest context, precum și a necesității de a avea o abordare metodologică a evaluării detaliată și independentă, Ghidul pentru elaborarea planurilor de evaluare aferente programelor operaţionale finanţate din politica de coeziune 2021-2027, este un instrument cheie pentru a asigura implementarea unei politici de evaluare coerente. Astfel, prezentul ghid intenționează să sprijine autoritățile de management și pe ceilalți actori implicați să definească planurile de evaluare și să promoveze o strategie de evaluare coordonată la nivel local și național.

Ghidul oferă îndrumări detaliate privind planificarea şi modul de realizare a evaluărilor, precum și îndrumări privind asigurarea conformităţii cu cerințele în vigoare din regulamentele UE şi naţionale, la timp și în mod eficient.

Documentul a fost elaborat în cadrul acordului de servicii pentru îmbunătățirea capacității de monitorizare și evaluare în contextul programelor finanțate de UE în România (2021-2027) semnat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Scop Website

Acest website are scopul de a asigura un spațiu pentru un dialog crescut cu privire la evaluarea programelor operaționale finanțate prin FESI, prin facilitarea accesului stakeholderilor la resurse, Evenimente și bune practici în domeniul evaluării.

Website-ul a fost dezvoltat în contextul proiectului “Asistență Tehnică pentru Susținerea Capacității de Evaluare“ (ATSCE).

Proiectul ATSCE

is

 

 

Proiectul ATSCE are rolul de a contribui la realizarea unei culturi comune de evaluare în România, la nivel orizontal în sistemul de gestionare FESI. Obiectivul specific al proiectului este de a asigura o capacitate adecvată a funcției de evaluare a Acordului de Parteneriat și programelor operaționale finanțate din FESI, precum și de a înființa Rețeaua Română de Evaluare.

 

 

 

Rezultatele asteptate ale proiectului sunt:

  • Seturi de date statistice și administrative verificate și pregătite pentru fiecare evaluare prevăzută în planurile de evaluare ale AP, POC, POCU, POAT și POIM;
  • Capacitate administrativă adecvată a Biroului Evaluare Programe;
  • Nivel crescut de rigurozitate științifică a evaluărilor AP, POC, POCU și POIM;
  • Dialog crescut cu privire la evaluarea FESI;
  • Competențe crescute în domeniul evaluării.