Conferința EES - extins

Societatea Europeană de Evaluare (SEE) a fost inițiată în anul 1992 și înregistrată în anul 1996 ca asociație non-profit. De la începutul activității sale, SEE a organizat treisprezece conferințe bienale în mai multe țări europene. Rolul SEE este de a stimula, ghida și promova teoria, practica și utilizarea evaluării atât în statele europene, cât și în afara lor. În mod specific, SEE promovează cunoștințele de evaluare și susține adoptarea de bune practici prin încurajarea excelenței, independenței și parteneriatelor în evaluare. Calitatea de membru în cadrul SEE oferă evaluatorilor și organizațiilor / instituțiilor acces la un corp de cunoștințe și o rețea de profesioniști implicați în evaluare.

Cea de a 14- conferință a Societății Europene de Evaluare va avea loc în Copenhaga, în perioada 6-10 septembrie 2021. Ateliere de dezvoltare profesională vor fi susținute în zilele de 6 și 7 septembrie 2021, iar conferința completă se va desfățura în perioada 8-10 septembrie.

Temele care vor fi abordate în cadrul conferinței sunt:

 • Tema 1: Antropocenul și problemele sale complexe: Rolul evaluării
 • Tema 2: Adaptarea instrumentelor utilizate: Provocări metodologice
 • Tema 3: Rolul și responsabilitățile evaluatorilor
 • Tema 4: Facilitarea activității de evaluare: rolul evaluatorilor, comisarilor de evaluare și a finanțatorilor (donatori) în transformarea cunoștințelor în practică.

Modalități de prezentare a lucrărilor în cadrul conferinței

Conferința va permite o varietate de formate clasice și inovatoare pentru a asigura schimbul de idei și bune practici cu privire la temele abordate:

 • Prezentarea lucrărilor în mod individual.
 • Organizarea unor paneluri de discuții: Această modalitate succede prezentarea lucrărilor individuale. Fiecare panel va include 3-4 prezentări ale lucrărilor.
 • Mese rotunde: Această modalitate este mai flexibilă decât prezentarea individual a lucrărilor. Poate include prezentări scurte, dar, în general, discuția se concentrează între diferiți participanți cheie și cel care conduce discuția.
 • Ședințe de tip ”think tank”: Sunt sesiuni în care este susținută o singură prezentare de aproximativ 15 minute, ulterior fiind adresate câteva întrebări cheie care vor fi dezbătute în cadrul grupului. Scopul acestor sesiuni este ca, în urma dezbaterilor, să fie generată o serie de idei clare cu privire la temele abordate.
 • Discuții privind utilizarea instrumentelor: Aceste sesiuni se axează pe prezentarea unui instrument sau a unui set de instrumente și împărtășirea abilităților practice cu privire la utilizarea lor.
 • „Tehnica acvariului” sau metoda interacțiunii observate: Acest tip de sesiune urmărește ca participanții implicați în discuții să fie puși, alternativ, în dublă ipostază: pe de o parte participanți activi la o dezbatere, pe de altă parte, observatori ai interacțiunilor care se produc.
 • Tehnica ”Birds of a feather”: Aceste sesiuni presupun existența unor discuții despre subiecte specifice în cadrul unui grup informal. În cadrul acestor sesiuni nu sunt susținute prezentări.
 • Afișe / Postere

Subiectele care vor fi abordate în cadrul atelierelor de lucru pot include:

 • Abordări ale procesului de evaluare (de exemplu: evaluare în timp real, evaluare bazată pe teorie, evaluare realistă, evaluare cauzală, evaluarea abilităților, evaluarea dezvoltării, evaluare bazată pe principii, evaluare centrată pe sisteme, evaluare de tip ”Blue Marble” etc.);
 • Design-ul evaluării (de exemplu: studii de caz, evaluare organizațională, evaluarea impactului social, evaluarea rețelelor complexe, evaluarea experimentală și cvasi-experimentală, analiza contribuțiilor etc.);
 • Metode specifice de evaluare în funcție de o gamă largă de subiecte (de exemplu: schimbări climatice, migrație, conflict, drepturile omului, agricultură și securitate alimentară, educație, infrastructură, ocuparea forței de muncă, echitate etc.);

Subiecte generale (de exemplu: evaluarea sustenabilității, evaluarea și utilizarea tehnologiilor digitale, evaluarea ca practică socială, gestionarea evaluărilor, promovarea utilizării rezultatelor evaluării etc.).

Pentru mai multe detalii vizitați pagina oficială.