* Buletinele informative din această secțiune, cuprind noutăți din domeniul evaluării, la nivel național sau internațional și sunt publicate ori de câte ori sunt indentificate informații utile membrilor RER sau potențialilor membri RER.

* Din cauza pandemiei Covid-19 și a măsurilor restrictive impuse la nivel național referitor la organizarea de evenimente, activitățile de instruire și conferințele din cadrul proiectului ATSCE sunt momentan suspendate.

Cum se utilizează datele administrative pentru evaluările impactului contrafactual al FSE

BibliografieComisia Europeană a publicat ghidul Cum se utilizează datele administrative pentru evaluările impactului contrafactual al Fondurilor Sociale Europene pentru autoritățile de management și alți evaluatori ai intervențiilor Fondului Social European (FSE) pentru a le ajuta să își consolideze capacitatea în ceea ce privește utilizarea datelor administrative pentru evaluările de impact contrafactual. Acesta completează publicațiile anterioare Proiectarea și punerea în funcțiune a evaluărilor impactului contrafactual și Metode avansate de evaluare contrafactuală - Document de orientare. Aceste documente de orientare au introdus evaluările impactului contrafactual și metodele acestora la niveluri de bază și avansate.

 

Titlurile ghidurilor: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738langId=enpubId=8303

  • Puteți accesa Ghidul de utilizare a datelor administrative pentru evaluările de impact contrafactual FSE aici
  • Puteți accesa Proiectarea și punerea în funcțiune a evaluărilor impactului contrafactual aici
  • Puteți accesa Metode avansate de evaluare contrafactuală - Document de orientare aici

Schimbarea de paradigmă în evaluarea post 2020

Bibliografie

Departamentul pentru politică regională și urbană (DG REGIO) a realizat recent o analiză a cadrului logic al programelor. Concluzia documentului redactat în urma analizei este că, de cele mai multe ori, logica intervenției nu este în totalitate clară: în practică, este dificil să se facă distincția între un efect direct (rezultat) pe termen scurt și un efect indirect (impact) pe termen mai lung; în fapt, impactul definit în acest fel a fost imposibil de măsurat. Din aceste motive, acest articol prezintă o propunere de îmbunătățire a logicii intervențiilor și a terminologiei care va fi folosită în acest sens. Lucrarea este disponibilă la următorul  link.

Raportul de Evaluare POIM 2019

Bibliografie

 

A fost publicat raportul „Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 – Evaluarea intervențiilor POIM în domeniul transporturilor” care poate fi accesat la următorul link.