Scop Website

Acest website are scopul de a asigura un spațiu pentru un dialog crescut cu privire la evaluarea programelor operaționale finanțate prin FESI, prin facilitarea accesului stakeholderilor la resurse, Evenimente și bune practici în domeniul evaluării.

Website-ul a fost dezvoltat în contextul proiectului “Asistență Tehnică pentru Susținerea Capacității de Evaluare“ (ATSCE).

Proiectul ATSCE

is

 

 

Proiectul ATSCE are rolul de a contribui la realizarea unei culturi comune de evaluare în România, la nivel orizontal în sistemul de gestionare FESI. Obiectivul specific al proiectului este de a asigura o capacitate adecvată a funcției de evaluare a Acordului de Parteneriat și programelor operaționale finanțate din FESI, precum și de a înființa Rețeaua Română de Evaluare.

 

 

 

Rezultatele asteptate ale proiectului sunt:

  • Seturi de date statistice și administrative verificate și pregătite pentru fiecare evaluare prevăzută în planurile de evaluare ale AP, POC, POCU, POAT și POIM;
  • Capacitate administrativă adecvată a Biroului Evaluare Programe;
  • Nivel crescut de rigurozitate științifică a evaluărilor AP, POC, POCU și POIM;
  • Dialog crescut cu privire la evaluarea FESI;
  • Competențe crescute în domeniul evaluării.