Politica de evaluare a fondurilor și instrumentelor europene în România este dezvoltată și implementată în cadrul creat la nivelul Uniunii. Astfel, o primă definiție completă a ceea ce constituie o evaluare și modul în care ar trebui să fie realizată aceasta a fost introdusă de Orientările Comisiei Privind o mai Bună Reglementare din data de 19 mai 2015. Înainte de acest moment, deși evaluările erau deja practică comună în mai multe direcții generale (DG) din Comisia Europeană, existau abordări variate între DG.

În ceea ce privește evaluarea fondurilor și instrumentelor europene în România, sunt importante acest cadru general stabilit de reglementarea unei mai bune guvernări, precum și prevederile specific elaborate de DG Politică Regională și DG Ocupare, Afaceri Sociale și Incluziune.